تاثیر نرخ جهانی فولاد بر افزایش سود “فسازان”

تاثیر نرخ جهانی فولاد بر افزایش سود “فسازان”
خلاصه اخبار

شرکت غلتک سازان سپاهان درخصوص علل تغییرات قابل توجه شفاف سازی کرد.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس نیوز

به گزارش بورس نیوز، شرکت غلتک سازان سپاهان درخصوص علل تغییرات قابل توجه شفاف سازی کرد.

بر اساس این گزارش، افزایش سود سه ماهه ناشی از رفع محدودیت ایجادشده در تابستان برای افزایش مصرف برق، بهبود نسبی نرخ جهانی فولاد و نرخ ارز و افزایش تولید اعلام شده است.

تاثیر نرخ جهانی فولاد بر افزایش سود