بی‌اعتبار شدن چک‌های تضمینی پشت‌ نویسی شده از امروز/ چک عادی همچنان معتبر است

بی‌اعتبار شدن چک‌های تضمینی پشت‌ نویسی شده از امروز/ چک عادی همچنان معتبر است
خلاصه اخبار

طبق تصویب شورای عالی اقتصاد و پول کشور از صبح امروز کلیه چک‌های تضمینی پشت نویسی شده از درجه اعتبار ساقط است.

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصادآنلاین، مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار، از صبح امروز شنبه ۱۷ فروردین ۹۸، تمامی چک‌های تضمینی پشت‌نویسی شده از درجه اعتبار ساقط است
بر این اساس، هر گونه چک تضمینی تنها باید به نام فرد صادر و نقد شود؛ به این معنا که چک‌های تضمینی در وجه حامل یا همراه با تغییر نام، در وجه کاغذ باطله‌ای بیشتر نیست.
این بخشنامه فقط شامل چک‌های تضمینی است؛ ضمن اینکه مردم باید توجه داشته باشند که از تحویل هرگونه چک تضمینی در وجه فرد دیگر یا در وجه حامل خودداری کنند.
ممنوعیت پشت‌نویسی صرفا برای چک‌های تضمینی است
همچنین بانک مرکزی نیز اعلام کرده است: این بخشنامه بانک مرکزی صرفاً شامل ممنوعیت ظهر نویسی «چک‌های تضمینی» است و «چک‌های عادی» در سال ۹۸ کماکان قابل ظهر نویسی فیزیکی و انتقال به اشخاص دیگر است.
بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون چک، ظهر نویسی چک‌های فیزیکی عادی تا ۲۹ آذر سال ۱۳۹۹ مجاز بوده، اما بعد از آن در خصوص چک‌های صادره بر اساس قانون جدید، صرفاً ظهر نویسی فیزیکی ممنوع است.

منبع: اقتصاد آنلاین