بیشترین بازدهی بانک ها طی یک سال گذشته

بیشترین بازدهی بانک ها طی یک سال گذشته
خلاصه اخبار

به گزارش بورس امروز؛ در یک ماه گذشته، بانک ها در بازار بورس، بازدهی منفی داشته اند. در طی سه ماه گذشته، بیشترین بازدهی متعلق به نماد ونوین با بازدهی ۴۸,۲ درصد بوده است.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس امروز، طی شش ماه گذشته بیشترین بازدهی متعلق به نماد وتجارت با حدود ۱۸۰ درصد بازدهی است. در طی یکسال گذشته نمادهای وتجارت، وبملت و وبصادر بیش از ۱۰۰ درصد بازدهی داشته اند.