بورس ٩٨ مثبت است یا منفی؟

بورس ٩٨ مثبت است یا منفی؟
خلاصه اخبار

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: چند نرخی بودن نرخ ارز سایه قابل توجهی را بر قدرت تحلیل پذیری بازار سرمایه گذاشته است. با این حال به نظر می رسد که در صورتی که حجم محدودیت ها به ویژه محدودیت های بین المللی در سال ٩٨ نسبت به آن چه که در روزهای پایانی سال ٩٧ تجربه کردیم بیشتر نباشد بازار سرمایه در سال ٩٨ روند نسبتا صعودی را به ویژه در ماه های اولیه تجربه خواهد کرد.

به گزارش سیگنال به نقل از عصر بورس، علی اسلامی بیدگلی کارشناس بازار سرمایه در خصوص چشم انداز سال آینده بازار سرمایه گفت: به دلیل وجود متغیرهای مستقل تاثیرگذار در بازار سرمایه پیش بینی یک سال آینده کار بسیار مشکلی است. اما امسال طبیعتا به مراتب دشوارتر است و ممکن است که در صورت تغییر هر یک از این متغیرهای مستقل بسیاری از پیش بینی ها با خطای قابل توجه همراه شود. به طور مثال یکی از این متغیر ها مباحث مربوط به بودجه است. مفروضات بودجه نیز همان طور که مستحضرید امسال دچار تغییرات قابل توجه بیشتری نسبت به سال های گذشته است و با چند سناریو تدوین شده و طبیعتا هر یک از این سناریوها و مفروضات می تواند پیامدهای متفاوتی را برای بازار سرمایه داشته باشد.

آهنگ روند صعودی بازار سرمایه نسبت به سال گذشته آرامتر خواهد بود

وی در ادامه تصریح کرد: در خصوص بازارهای جهانی به دلیل جنگ های تجاری متعددی که وجود دارد مانند جنگ تجاری چین و آمریکا قابلیت پیش بینی بسیار کمتری پیدا کرده و همچنین چند نرخی بودن نرخ ارز سایه قابل توجهی را بر قدرت تحلیل پذیری بازار سرمایه گذاشته است. با این حال به نظر می رسد که در صورتی که حجم محدودیت ها به ویژه محدودیت های بین المللی در سال ۹۸ نسبت به آن چه که در روزهای پایانی سال ۹۷ تجربه کردیم بیشتر نباشد بازار سرمایه در سال ۹۸ روند نسبتا صعودی را به ویژه در ماه های اولیه تجربه خواهد کرد.

علی اسلامی بیدگلی بیان کرد: البته آهنگ این حرکت از روند صعودی که در ماه های اولیه سال ۹۷ تجربه کردیم به طور قطع و یقین بسیار کندتر خواهد بود. این روزها اگر کسی راجع به آشفتگی نظام پولی صحبت کند عرایض جدیدی را ارائه نکرده است چرا که موضوع تقریبا بر همگان روشن است. بدیهی است که بخشی از این بدبینی وضعیت آتی نظام پولی تا به حال در بازارهای سایر بازارهای مالی تجربه شده است و اثرهایش را گذاشته است. بنابر این شاید میزان اثر بخشی اگر شدت این موضوع از آنچه که هم اکنون هست بیشتر نشود شاید میزان تاثیر پذیری متغیر به میزان گذشته نباشد.

نمی توان تاثیر آشفتگی بازار پول بر بورس را نادیده گرفت

این کارشناس بازار سرمایه افزود: به هر حال طبیعتا آشفتگی نظام پولی از آنجا که ما یک کشور کاملا بانک پایه هستیم و بخش قابل توجهی از سپرده ها و پس اندازهای مردم درگیر بازار پول است و حجم بازار سرمایه از اقتصاد کشور حجم قابل توجهی نیست و طبیعتا این مقدار هم متاثر از بازار پول است نمی توانیم بخش آشفتگی بازار پول را در بازار سرمایه بی تاثیر ببینیم. بدیهی است که اگر سپرده های بانکی به دلیل بحران های احتمالی در نظام پولی مجددا افزایش پیدا کند تاثیر آن از دو بعد در بازار سرمایه قابل بررسی خواهد بود. یک اینکه از بعد اینکه ما خروج منابع از بازار سرمایه داشته باشیم هدایت بخشی از این منابع برود به سمت بازار پول و دوم هم افزایش بهره های تمام شده پول در بازارهای پذیرفته شده در بازار سرمایه و در نتیجه کاهش حاشیه سود این شرکت ها.

علی اسلامی بیدگلی همچنین در خصوص تاثیر جریانات سیاسی از جمله تصویب FATF اذعان کرد: معمولا تجربه کردیم زمانی که ریسک سیستماتیکی در بازار سرمایه وجود دارد و این ریسک سیستماتیک برای مدت ها در بازار سرمایه باقی می ماند به مرور زمان اثر بخشی آن تا قبل از تحقق کمتر خواهد شد. ولی به هر حال این هم جزو یکی از متغیرهای مستقلی است که پیش بینی تحقق یا عدم تحقق اش برای اهالی بازار سرمایه و کارشناسان اقتصادی شاید امکان پذیر نباشد و طبیعی است که به این دلیل میزان تاثیر پذیری آن نیز قابل محاسبه نیست