بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری از دید مردم کجاست؟

بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری از دید مردم کجاست؟

به گزارش سیگنال به نقل از تجارت نیوز،

به گزارش تجارت‌نیوز، در طرح سنجش نگرش مردم ایران درباره وضعیت اقتصادی کشور با جامعه آماری شهروندان بالای 18 سال کل کشور و تعداد نمونه 1612 که به شیوه مصاحبه تلفنی در آبان 1400 اجرا شد، در سوالی از مردم پرسیده شده است «اگر مبلغی پول در اختیار داشته باشید ترجیح می‌دهید در کجا سرمایه‌گذاری کنید؟»

* 36.8 درصد پاسخگویان گفته‌اند اگر پس‌اندازی داشته باشند ترجیح می‌دهند آن را در بخش زمین و مسکن سرمایه‌گذاری کنند، 22.8 درصد اشتغال و کارآفرینی می‌کنند، 9.6 درصد سکه و طلا می‌خرند، 8.9 درصد در بانک پس‌انداز می‌کنند و 3.1 درصد در ارزهای دیجیتالی سرمایه‌گذاری می‌کنند. خرید دلار و ارز ترجیح 1.3 درصد پاسخگویان و سرمایه‌گذاری در بورس ترجیح 1.2 درصد پاسخگویان است. 9.9 درصد پاسخگویان به سایر موارد اشاره کرده‌اند که شامل مواردی همچون خرید خودرو، ازدواج فرزندان، کمک به دیگران،‌ مهاجرت و … می‌شود.

نتایج به تفکیک گروه‌های اجتماعی نشان می‌دهد:

* زنان بیشتر از مردان تمایل به خرید سکه و طلا و نیز پس‌انداز در بانک دارند. در مقابل گرایش به اشتغال‌زایی و کارآفرینی در بین مردان بیشتر از زنان مشاهده می‌شود.

* در بین گروه‌های سنی تمایل افراد بالای 50 سال به سرمایه‌گذاری در بانک بیش از سایر گروه‌هاست. 18 تا 29 ساله‌ها بیش از سایر گروه‌های سنی به اشتغال و کارآفرینی گرایش دارند و تمایل به سرمایه‌گذاری در زمین و مسکن در گروه سنی 30 تا 49 سال بیشتر مشاهده می‌شود.

* در بین گروه‌های تحصیلی افراد دارای تحصیلات دانشگاهی بیش از کسانی که فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند تمایل به اشتغال‌آفرینی دارند و در مقابل افراد غیر دانشگاهی بیش از افراد دانشگاهی مایلند سرمایه خود را در بانک پس‌انداز کنند.

* گرایش به سرمایه گذاری در زمین و مسکن با افزایش سرانه هزینه فرد در خانوار بیشتر می‌شود. در مقابل، بهتر شدن وضعیت اقتصادی فرد رابطه‌ای معکوس با تمایل او به پس‌انداز پول در بانک دارد. هر چه وضعیت اقتصادی افراد بهتر باشد کمتر احتمال دارد ترجیح دهند پس‌انداز خود را در بانک قرار دهند.

برچسب‌ها