“بساما” در آبان ماه حق بیمه کمتری صادر کرد

“بساما” در آبان ماه حق بیمه کمتری صادر کرد
خلاصه اخبار

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام، حق بیمه صادره بیمه سامان در آبان ماه نسبت به مهر ماه ۲۱ میلیارد تومان کاهش یافت.  بیمه سامان با تمرکز بر روی بیمه زندگی اندوخته دار و بیمه درمانی، در آبان ماه مبلغ ۸۳ میلیارد تومان حق بیمه صادر کرده است که  از این مقدار، مبلغ […]

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام، حق بیمه صادره بیمه سامان در آبان ماه نسبت به مهر ماه ۲۱ میلیارد تومان کاهش یافت.

 بیمه سامان با تمرکز بر روی بیمه زندگی اندوخته دار و بیمه درمانی، در آبان ماه مبلغ ۸۳ میلیارد تومان حق بیمه صادر کرده است که  از این مقدار، مبلغ ۳۱ میلیارد تومان مربوط به بیمه زندگی اندوخته دار و مبلغ ۲۰ میلیارد تومان مربوط به بیمه درمانی است.

همچنین بیمه سامان در آبان ماه مبلغ ۴۵ میلیارد تومان خسارت پرداخت نموده است که عمده خسارت پرداختی بیمه سامان مربوط به بیمه درمانی، بیمه باربری و بیمه زندگی اندوخته دار است. مبلغ ۲۲٫۳ میلیارد تومان خسارت پرداختی مربوط به بیمه درمانی و ۷ میلیارد تومان مربوط به بیمه بابری و ۶ میلیارد تومان مربوط به بیمه زندگی اندوخته دار است.

بساما در آبان ماه ۸۳ میلیارد حق بیمه صادر کرد

حق بیمه صادره بساما در آبان ماه نسبت به مهر ماه کاهش یافته است. بساما در مهر ماه ۱۰۴ میلیارد تومان حق بیمه صادره کرده است اما در آبان ماه حق بیمه صادره بساما به ۸۳ میلیارد تومان رسیده است. بنابراین حق بیمه صادره بساما در آبان ماه نسبت به مهر ماه ۲۰% (معادل کاهش ۲۱ میلیارد تومان) کاهش یافته است.

همچنین کاهش حق بیمه صادره در آبان ماه منجر شده است میانگین حق بیمه صادره بساما در دوره ۸ ماهه کاهش ۲ میلیاردی نسبت به دوره ۷ ماهه داشته باشد و به ۹۷ میلیارد تومان برسد.

افزایش ۴۰۰ میلیونی پرداخت خسارت بساما در آبان ماه

خسارت پرداختی بساما در آبان ماه نسبت به مهر ماه افزایش یافته است. بساما در مهر ماه ۴۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خسارت پرداخت کرده است اما در آبان ماه خسارت پرداختی بساما بابه ۴۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است.

بنابراین خسارت پرداختی بساما در آبان ماه نسبت به مهر ماه مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است  که موجب شده است میانگین خسارت پرداختی بساما به ۴۴ میلیارد و ۳۷۲ میلیون تومان برسد.

نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه صادره بساما به ۵۵% رسید

با توجه به کاهش حق بیمه صادره و افزایش خسارت پرداختی، نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه صادره در آبان ماه نسبت به مهر ماه افزایش یافته است. این نسبت از ۴۳% در مهر ماه به ۵۵% در آبان ماه رسیده است. بنابراین افزایش ۱۲ درصدی را در آبان ماه تجربه کرده است. افزایش نسبت خسارت پرداختی نشان می‌دهد نسبت به درآمدها، خسارت بساما افزایش یافته است و یا به عبارت ریسک عملیاتی بساما افزایش یافته است.

حق بیمه صادره تجمیعی بساما به ۷۷۵ میلیارد تومان رسید/خسارت پرداختی نیز به ۳۵۵ میلیارد تومان

بساما در دوره ۸ ماهه منتهی به آبان ۹۸ حق بیمه ۷۷۵ میلیارد تومانی صادر کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حق بیمه صادره تجمیعی رشد ۳۰ درصدی  (معادل افزایش ۱۸۱ میلیارد تومان) داشته است.

همچنینی بساما در این دوره ۸ ماهه مبلغ ۳۵۵ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است که مبلغ خسارت پرداختی رشد ۳۱ درصدی (معادل افزایش ۸۵ میلیارد تومان) داشته است.

بنابراین در دوره ۸ ماهه منتهی به آبان ۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حق بیمه صادره بیشتری صادره شده است و همچنین خسارت پرداختی بیشتری نیز پرداخت شده است اما رشد خسارت پرداختی اندکی بیشتر از رشد حق بیمه صادره بوده که این موضوع موجب شده است نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه صادره با اندکی رشد (۰٫۴%) به ۴۵٫۸% برسد.

 
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.
برچسب‌ها