برنامه افزایش سرمایه 150 و 11 درصدی دو شرکت بورسی

برنامه افزایش سرمایه 150 و 11 درصدی دو شرکت بورسی
خلاصه اخبار

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران و زیرمجموعه ایران خودرو از برنامه افزایش سرمایه 150 و 11 درصدی از سود انباشته و مطالبات و آورده نقدی خبر دادند.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس پرس، دو شرکت فرآوری مواد معدنی ایران و محور سازان ایران خودرو از برنامه افزایش سرمایه 150 و 11 درصدی خبر دادند.

بر این اساس،”فرآور” درنظر دارد سرمایه فعلی را از محل سود انباشته از 12 به 30 میلیارد تومان برساند. این تامین مالی به منظور جلوگیری از خروج منابع مالی و تقسیم سود، اصلاح ساختار مالی، تامین الزامات سازمان بورس و مزیت مالیاتی اعمال خواهد شد.

توسعه معادن روی با 51.8 درصد و سرمایه گذاری تامین اجتماعی با 15.3 درصد در ترکیب سهامداری این شرکت حضور دارند.

همچنین شرکت محور سازان ایران خودرو درصدد است 12.4 میلیارد تومان به سرمایه فعلی بیفزاید. تامین مالی “خوساز” 111.9 میلیارد تومانی درصورت موافقت سازمان بورس از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی با هدف اصلاح ساختار مالي اعمال خواهد شد.

بنابراین گزارش، گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو با 35.9 درصد و سرمایه گذاری سمند با 32.9 درصد در ترکیب سهامداری این شرکت بورسی حضور دارند.