بررسی وضعیت 11 شرکت بیمه بزرگ در سال 97

بررسی وضعیت 11 شرکت بیمه بزرگ در سال 97
خلاصه اخبار

بررسی یازده شرکت برتر بیمه نشان می دهد که وضعیت دریافت و پرداخت شرکت‌های بیمه در چه شرایطی است.

به گزارش سیگنال به نقل از بانکداری ایرانی ، در بین این یازده شرکت بیمه آسیا بیشترین حق بیمه تولیدی را با رقم 43 هزار و 354 میلیارد ریال و به تبع آن بیشترین خسارت پرداختی را با مبلغ 29 هزار و 578 میلیارد ریال به خود اختصاص داده است . بیشترین رشته بیمه گری در شرت بیمه آسیا به بیمه شخص ثالث اختصاص داشته و بعد از آن به بیمه درمان تعلق داشت.

بعد از بیمه آسیا ، بیمه دانا و بیمه پاسارگاد قرار دارد.

کمترین حق بیمه تولیدی به شرکت بیمه میهن با رقم یک هزار 818 میلیارد ریال قرار داشت .

خسارت پرداختی بیمه میهن یک هزار و 558 میلیارد ریال بود.

بیمه ما نیز در این بین با کمترین حق بیمه تولیدی بعد از بیمه میهن قرار داشت.

بیشترین نسبت خسارت در بین ای شرکت ها به بیمه میهن با نسبت 0.85 قرار داشت که ممکن است ریسک شرکت را به شدت افزایش دهد.

بعد از آن شرکت بیمه البرز با عدد 0.71 قرار داشته است.

بهترین نسبت خسارت به پاسارگاد با رقم 0.32 و بعد از آن بیمه سامان با عدد 0.45 قرار داشت.

بیمه شخص ثالث در اکثر شرکت های بیمه گری نسبت زیادی را به خود اختصاص می دهد. بیمه آسیا، کوثر، ملت و پاسارگاد در ردیف بعدی شرکت هایی هستند که بیشترین حق بیمه را به بیمه شخص ثالث اختصاص دادند.

بیمه دانا، البرز، پارسیان، سامان و نوین بیش از 40 درصد از بیمه های خود را بیمه درمان اختصاص دادند.

بررسی وضعیت 11 شرکت بیمه بزرگ در سال 97

منبع: بانکداری ایرانی