بررسی عملکرد سیمانی ها در فروردین ماه

بررسی عملکرد سیمانی ها در فروردین ماه
خلاصه اخبار

بررسی درآمد فروردین ماه شرکت‌های سیمانی نشان می‌دهد، درآمد کلیه شرکت‌های سیمانی به جز سیمان خوزستان در فروردین ماه از میانگین ماهانه آنها کمتر بوده است.

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام، صنعت سیمان با ضریب همبستگی بالا به ساخت و ساز و رونق مسکن وابسته می‌باشد. در شرایطی که فضای حاکم بر اقتصاد خوش بینانه، توام با رونق باشد، تقاضا برای سیمان افزایش می‌یابد. همچنین در شرایطی که دولت پروژه‌های عمرانی مختلف در دست اجرا داشته باشد، تقاضا برای این محصول افزایش می‌یابد که به طور کلی عوامل اثرگذار داخلی می‌باشند.

در بازار صادرات نیز کیفیت محصولات، مزیت نسبی در قیمت برای کشور مقصد صادراتی می‌تواند بر افزایش و یا کاهش این محصول اثرگذار باشد. طی سال ۱۳۹۷ به دلیل افزایش قیمت دلار شاهد روند رو به رشد سطح عمومی قیمت‌ها در همه گروه‌ها، صنایع و بازارها بودهایم. بازار ساخت و ساز نیز با اثرپذیری از رشد قیمت‌ها در یک روند کم تقاضایی قرار گرفته که موجب شده است، پیرو کاهش ساخت و ساز، شاهد کاهش تقاضا برای مواد و مصالح ساختمانی باشیم. سیمان نیز یکی از مصالح اصلی می‌باشد که از رکود در بخش ساخت و ساز تاثیر گرفته و با کاهش تقاضا مواجه شده است.

بررسی عملکرد سیمانی ها در فروردین ماه

بررسی فروش شرکت‌های سیمانی در فروردین ماه سال جاری نشان می‌دهد، سیمان خوزستان با فروش ۴۰ میلیارد تومانی بیشترین میزان فروش را به خود اختصاص داده است و سیمان داراب با فروش ۵ میلیارد تومانی کمترین میزان فروش را در فروردین ماه داشته است.

اما بررسی میانگین فروش ماهانه ۹۷ سیمانی‌ها نشان می‌دهد، سیمان تهران با فروش ۲۷ میلیارد تومانی در هر ماه، بیشترین مبلغ فروش را داشته و سیمان خوزستان با فروش ماهانه ۲۰ میلیارد تومانی در سال ۹۷ در رتبه دوم قرار دارد. و سیمان دورود با میانگین فروش ۸ میلیارد تومانی در سال ۹۷، کمترین میزان فروش ماهانه ۹۷ را به خود اختصاص داده است.


درآمد سخوز ۵۸ درصد رشد داشت

مقایسه میزان تغییر مبلغ فروش فروردین ماه سیمانی نسبت به میانگین ماهانه ۹۷ نشان می‌دهد، فروش همه سیمانی‌ها به جز سیمان خوزستان در فروردین ماه نسبت به متوسط ۹۷ کمتر بوده است. اما سیمان خوزستان توانسته است از متوسط فروش ۹۷ خود فروش بالاتری داشته باشد.

سیمان خوزستان به طور متوسط در هر ماه از سال ۹۷ مبلغ ۲۴ میلیارد تومان درآمد داشته است که این میزان در فروردین ماه با رشد ۶۶ درصدی به ۴۰ میلیارد تومان رسیده است. مقدار فروش سیمان خوزستان به طور میانگین در هر ماه از سال ۹۷، بیش از ۱۵۰هزار تن فروش داشته است که این میزان در فروردین ماه با رشد ۵۸ درصدی به ۲۳۹ هزار تن رسید و همچنین نرخ فروش محصولات رشد ۴ درصدی داشته که در نهایت باعث شده است مبلغ فروش سیمان خوزستان رشد ۱۶ میلیارد تومانی داشته باشد.

اما مشاهده می‌شود دیگر سیمانی‌ها از متوسط ماهیانه خود در سال ۹۷، کمتر درآمد داشته‌اند که دلیل اصلی این موضوع کاهش مقدار فروش شرکت‌های سیمانی می‌باشد.

منبع: radiosaham.ir