بررسی صورت‌های مالی سه ماهه کپارس به همراه گزارش فعالیت تیر 98

بررسی صورت‌های مالی سه ماهه کپارس به همراه گزارش فعالیت تیر 98
خلاصه اخبار

شرکت کاشی پارس انواع کاشی دیوار و کاشی پرسلانی تولید می کند. نرخ فروش کاشی دیوار 7.5 درصد و نرخ فروش کاشی پرسلانی 6.5 درصد افزایش داشته است. تعداد فروش کاشی دیوار نسبت به بهار تغییری نداشته اما فروش کاشی پرسلانی 24 درصد افزایش داشته است.

به گزارش سیگنال تحلیل صورت مالی سه ماهه و گزارش فعالیت شرکت کاشی پارس به شرح زیر است.

صورت های مالی شش ماهه 98

شرکت کاشی پارس در دوره ی سه ماهه 98، 27 میلیارد و 620 میلیون تومان درآمد داشته است که نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته 90 درصد افزایش داشته است. با اینحال بهای تمام شده تنها 64 درصد افزایش داشته است که این موضوع باعث رشد 228 درصدی سود ناخالص شده و رقم آن را به 7 میلیارد و 480 میلیون رسانده است. (حاشیه سود ناخالص: 27 درصد)
هزینه های ادارای همگام با تورم، 49 درصد افزایش داشته است. دو نکته در گزارش سود و زیان این شرکت قابل توجه است.

اولاً هزینه های مالی شرکت 19 درصد کاهش پیدا کرده و به 1 میلیارد و 450 میلیون تومان رسیده است. در کل شرکت 7 میلیارد و 150 میلیون تومان تسهیلات بانکی 18 درصدی دارد. (نسبت بدهی: 47 درصد)

دوماً مالیات بر درآمد 367 درصد رشد کرده و به 1 میلیارد و 90 میلیون تومان رسیده که در کاهش سود آوری شرکت بسیار موثر بوده است.

سود خالص با رشدی بسیار خوب، از 800 میلیون تومان در سه ماهه 97، به بیش از 3 میلیارد و 760 میلیون تومان رسیده که حاکی از رشد 367 درصدی می باشد. (حاشیه سود خالص: 14 درصد)

گزارش فعالیت تیر ماه 98

شرکت کاشی پارس انواع کاشی دیوار و کاشی پرسلانی تولید می کند. نرخ فروش کاشی دیوار 7.5 درصد و نرخ فروش کاشی پرسلانی 6.5 درصد افزایش داشته است. تعداد فروش کاشی دیوار نسبت به بهار تغییری نداشته اما فروش کاشی پرسلانی 24 درصد افزایش داشته است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.