بررسی شروط تحقق صادرات صوری

بررسی شروط تحقق صادرات صوری
خلاصه اخبار

یک کارشناس گمرکی، با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته و بر اساس مستندات هیچ گونه جوایز و مشوق‌هایی پرداخت نشده است، معتقد است، تحقق صادرات صوری با ابهاماتی رو به رو شده است.

به گزارش سیگنال به نقل از تسنیم،  صادرات صوری به معنای اظهار کالا بعنوان صادرات با ارزش بالاتر یا عدم خروج کالای صادراتی است اما این موضوع در زمانی تحقق می یابد که مشوق ها و جوایز صادراتی و تسهیلاتی برای آن کالا در نظر گرفته شده باشد.
 طی چند سال گذشته و بر اساس مستندات هیچ گونه جوایز و مشوق‌های پرداخت نشده است.
از طرفی صادرات باید تحقق بیدا کند تا مشمول اخذ تسهیلات و جوایز و مشوق‌های صادراتی گردد. 

بر اساس ماده 64  قانون امور گمرکی  صدور قطعی، رویه گمرکی است که براساس آن کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می شود.
بعبارتی صادرات به معنای خروج کالای داخلی از کشور تحت رویه گمرک است و در صورتیکه کالا در یک گمرک داخلی اظهار و از گمرک مرزی خارج نشود بدلیل آنکه از کشور خارج نشده صادرات تحقق نیافته است و تا زمانیکه از کشور خارج نشود نه تنها در آمار صادراتی کشور لحاظ نمی شود بلکه مشمول تسهیلات و جوایز و مشوق‌های صادراتی نیز نمی گردد بنابراین با توجه به تعریف صادرات و عدم وجود مشوق ها و جوایز صادراتی صادرات صوری معنایی ندارد.

بررسی شروط تحقق صادرات صوری

از طرف دیگر با توجه به الزام صادرکنندگان به ارائه تعهدنامه ارزی و الزام به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور کدام عقل سلیم می پذیرد که خود را بدهکار نظام بانکی نماید و خود را متعهد به برگشت ارز حاصل از صادرات نماید ولی کالا را صادر نکند.

 بر اساس تعداد اظهارنامه ها و گمرکات اجرایی آن مشخص است که حجم ارزشی این تعداد اظهارنامه های تعیین تکلیف نشده در قیاس با حجم کلی صادرات کشور عدد قابل توجهی نخواهد بود.
همچنین با توجه به تعداد اظهارنامه ها در دو سه گمرک کشور و تعداد کل اظهارنامه های آن گمرک بنظر میرسد این موضوع ناشی از عدم ارتباط سیستمی یا مشکلات نرم افزاری بوده است.

بهرحال صادرات صوری در زمان حاضر و با توجه به لزوم اخذ تعهدنامه ارزی و برگشت ارز حاصل از صادرات و عدم ارائه تسهیلات و جوایز و مشوق‌های صادراتی مصداق ندارد. 

منبع: tasnimnews.com

برچسب‌ها