بررسی روند عملکرد پتروشیمی زاگرس

بررسی روند عملکرد پتروشیمی زاگرس
خلاصه اخبار

روند گزارشات زاگرس نشان می دهد که تردید ها در مورد عملکرد این شرکت صحیح نبوده است.

پیش از این گزارش سه ماهه پتروشیمی زاگرس مورد بررسی قرار گرفت. این گزارش از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. چرا که این شرکت موفق شده بود 2300 میلیارد تومان طی سه ماهه بهار فروش به ثبت برساند. مجموع فروش مقداری متانول طی بهار، 770 هزار تن بوده است. در نهایت شرکت توانسته بود طی بهار 705 تومان سود به ازای هر سهم بسازد که 300 درصد نسبت به مدت مشابه بیشتر بود. در ماه های اخیر همواره این نگران یوجود داشت که شرکت های بزرگ توان تکرار فروش های بهار را نداشته باشند و لذا بازار به این نمادها با تردید نگاه می کرد. اما گزارش تیر و مرداد زاگرش نشان داد که این تردید نابجا بوده است. شرکت در تیرماه توانست 200 هزار تن متانول به فروش برساند که در مجموع 607 میلیارد تومان گزارش شده است. در مرداد ماه اما یک جهش مثبت در عملکرد شرکت روی داده است. زاگرس توانسته است 350 هزار تن متانول به فروش برساند که معادل 995 میلیارد تومان می باشد. این در شرایطی است که نرخ فروش با کاهش روبرو بوده است و از 3 میلیون تومان به 2.8 میلیون تومان در هر تن کاهش پیدا کرده است. نمودار زیر درآمد شرکت در ماه های مختلف را نشان می دهد. در تابستان نرخ جهانی متانوا نیز با کاهش روبرو بوده است و از حدود 270 دلار در بهار به 230 دلار در دو ماه اخیر کاهش یافته است. این نکته را باید در نظر گرفت که این قیمت تقریبا کف قیمتی برای متانول به شمار می رود و این انتظار وجود دارد که قیمت به کمتر از این مقدار کاهش نیابد و به تدریج گارد صعودی نیز به خود بگیرد. لذا می توان در صورت عدم تغییر عملکرد مقداری زاگرس در نیمه دوم سال، افزایش قیمت نیز موجب رشد درآمد این نماد گردد. لذا با توجه داده های فعلی زاگرس را می توان به عنوان یکی از گزینه بسیار مناسب برای سرمایه گذاری در میان مدت به شمار آورد.

مبلغ فروش زاگرس
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.
برچسب‌ها