بررسی جایگاه پتروشیمی ایران در جهان

بررسی جایگاه پتروشیمی ایران در جهان
خلاصه اخبار

برنامهبراساس برنامه ششم توسعه صنعت پتروشیمی، تا سال ۱۴۰۰ ظرفیت نصب شده این صنعت به ۱۰۵.۷ میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت. هم‌چنین برای تأمین و جذب ۵۸ میلیارد دلار سرمایه شامل ۴۳ میلیارد دلار و ۵۱۵ هزار میلیارد ریال برنامه‌ریزی صورت گرفته است.

به گزارش سیگنال به نقل از ایسنا، اتکا به تجارب ۵۰ ساله و بهره‌مندی توانمندی منابع انسانی، رویکرد کاهش خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و توسعه سرمایه‌گذاری با جذب سرمایه‌گذار خارجی مستقیم از مأموریت‌های صنعت پتروشیمی محسوب می‌شود. طرح‌های توسعه‌ای صنعت پتروشیمی در برنامه ششم توسعه شامل ۶۴ طرح در دست اجراست، اجرای ۴۴ طرح جدید و اجرای هفت طرح تأمین کننده خوراک‌های بالادستی می‌شود.

ارزش فروش داخلی محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۵۷، ۱۱ میلیارد بوده که برآورد شده بود این میزان تا پایان سال ۱۳۹۷ به ۶۶۱,۲۸۸ میلیارد ریال برسد. میزان فروش داخلی محصولات نیز در سال ۱۳۵۷، ۰.۵۷ میلیون تن بوده که برآورد شده بود این میزان تا پایان سال ۱۳۵۷ به ۱۶.۴ میلیون تن برسد. هم‌چنین ارزش صادرات در سال ۱۳۵۷، ۰.۰۵ بوده که تا پایان سال ۱۳۹۷ به ۱۲.۷۶ میلیارد دلار رسید. مقدار صادرات نیز که در سال ۱۳۵۷، ۰.۶ میلیون تن بوده تا پایان سال ۱۳۹۷ به ۲۱.۶۷ میلیون تن رسید.

مقدار فروش محصولات پتروشیمی که در سال ۱۳۵۷، ۱۵۲ میلیون تن بود تا پایان سال ۱۳۹۷، ۳۸.۰۷ میلیون تن شد. میزان تولید محصولات پتروشیمی تا پایان سال ۱۳۹۷ به ۵۵ میلیون تن رسید در حالی که این میزان در سال ۱۳۵۷، ۱.۶ میلیون تن بود. تعداد مجتمع‌های صنعت پتروشیمی از شش مجتمع در سال ۱۳۵۷ به ۵۴ مجتمع به سال ۱۳۹۷ رسید. در سال ۱۳۵۷، ۱۷ نوع محصول پتروشیمی در ایران تولید می‌شد که این تعداد تا پایان سال ۱۳۹۷ به ۱۲۱ نوع رسید.

سهم صنعت پتروشیمی ایران از ظرفیت تولید محصولات عمده‌ی پتروشیمی در منطقه‌ی خاورمیانه در سال ۱۳۹۲، ۲۲.۲ درصد بود که این میزان در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ به ترتیب به ۲۲.۶ درصد، ۲۳.۶ درصد و ۲۵.۵ درصد رسید. هم‌چنین سهم صنعت پتروشیمی ایران از ظرفیت تولید محصولات عمده پتروشیمی در جهان در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ هر کدام ۲.۳ درصد بود که این میزان طی سال‌های ۹۵ و ۹۶ به ۲.۵ درصد رسید.