بررسی تکنیکال صنعت حمل و نقل

بررسی تکنیکال صنعت حمل و نقل
خلاصه اخبار

مجید حق پرست، کارشاس بازار سرمایه، با بررسی الگوهای موجود در نمودار پیش بینی خود درباره صنعت حمل و نقل را ارائه نمود.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس امروز، مجید حق پرست در یک گفتگوی خبری عنوان کرد همانطور که در چارت زیر مشاهده می فرمایید این صنعت در لگ e از مثلث موج b از سیکل y خود قرار دارد.

بررسی تکنیکال صنعت حمل و نقل

وی همچنین افزود:

سیکل اصلاحی موج b از سال ۹۲ آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.اگر این سناریو درست باشد بدین معنی خواهد بود که ما در گام انتهای اصلاح بلندمدت این صنعت قرار داریم و در صورت تکمیل اصلاح لگ e از مثلث، شاهد رشد شارپ به عنوان c ازسیکل y در این صنعت خواهیم بود. حتوکا و حتاید از نمادهای مهم این صنعت می باشند.