بررسی بنیادین بیمه معلم | آیا “ومعلم” ارزش خرید دارد؟

بررسی بنیادین بیمه معلم | آیا “ومعلم” ارزش خرید دارد؟
خلاصه اخبار

بررسی درآمد بیمه‌ای، بیمه معلم نشان می‌دهد طی دوره ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۷ مبلغ ۹۱۹ میلیارد تومان درامد ساخته است که از این میزان درآمد ۴۳ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده است.

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام، بیمه معلم با سرمایه ۱۵۰ میلیارد تومانی به عنوان یک شرکت بیمه‌ای در آستانه عرضه اولیه قرار دارد. بررسی حق بیمه صادر شده و درآمد بیمه‌ای شرکت نشان می‌دهد، طی ۹ ماه سال جاری شرکت توانسته یک هزار و ۱۶۲ میلیارد تومان حق بیمه صادر کند که از این محل توانسته مبلغ ۹۱۹ میلیارد تومان درآمد بسازد.

بررسی روند درآمدی چهار ساله شرکت نشان می‌دهد، بیمه معلم به طور میانگین در هر سال ۲۰۰ میلیارد تومان به درآمد خود اضافه می‌کند. همچنین بررسی میانگین درآمد ماهیانه شرکت در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ مبلغ ۶۸ میلیارد تومان می‌باشد. اما این شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۷، توانسته است به طور میانگین ۱۰۲ میلیارد تومان درآمد کسب کند. درواقع درآمد ماهانه شرکت در سال جاری نسبت به درآمد ماهانه طی سه سال گذشته رشد ۵۰ درصدی (معادل ۳۴ میلیارد تومان) داشته است. بنابراین شرکت از نظر رشد درآمدی شرایط خوبی را طی می‌کند.

بررسی بنیادین بیمه معلم | آیا “ومعلم” ارزش خرید دارد؟

بررسی سود بیمه معلم

بیمه معلم در ۹ ماه سال جاری، توانسته است مبلغ ۳۲ میلیارد تومان سود عملیاتی و ۴۳ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کند. که نسبت به سال مالی ۹۶ کاهش ۳ میلیارد تومانی داشته است. اما به دلیل ۱۲ ماهه بودن دوره ۹۶، برای مقایسه دقیق‌تر مقایسه عملکرد سودآوری شرکت را به صورت میانگین ماهانه در نظر می‌گیریم. بنابراین مشاهده روند سودسازی بیمه معلم نشان می‌دهد به طور میانگین طی سه سال گذشته (سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶) در هر ماه ۳ میلیارد تومان سود عملیاتی و سه میلیارد و ۳۴۹ میلیون تومان سود خالص شناسایی کرده است.

در ۹ ماهه سال جاری، سود عملیاتی شرکت از میانگین ۳۶ ماه گذشته که سه میلیارد تومان بوده است با رشد ۱۶ درصدی به سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین سود خالص شرکت از میانگین ۳۶ ماه گذشته که سه میلیارد و ۳۴۹ میلیون تومان بوده است با رشد ۴۳ درصدی به چهار میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان رسیده است. بنابراین شاهد رشد چشمگیر در قیمت سود عملیاتی و سود خالص شرکت در سال مالی جاری می‌باشیم.

بررسی بنیادین بیمه معلم | آیا “ومعلم” ارزش خرید دارد؟

همچنین برای بررسی دقیق‌تر عملکرد سودآوری شرکت از نسبت‌های سوداوری استفاده می‌کنیم که نشان می‌دهد شرکت از منظر سودآوری ثبات نسبی و قابل قبولی را دارا می‌باشد. چراکه بررسی حاشیه سود خالص شرکت نشان می‌دهد، ۵ درصد از درآمد شرکت را سود خالص شرکت تشکیل می‌دهد که این موضوع نشان از ثبات در عملکرد مالی و سودآوری شرکت دارد.

بررسی بنیادین بیمه معلم | آیا “ومعلم” ارزش خرید دارد؟

علاوه بر مقایسه نسبت سودآوری شرکت در سال‌های مختلف، مقایسه سودآوری شرکت بیمه‌ای با یکدیگر طی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۷ نشان می‌دهد حاشیه سود خالص بیمه معلم جز چند شرکت برتر از نظر نسبت سودآوری شرکت می‌باشد.

بررسی بنیادین بیمه معلم | آیا “ومعلم” ارزش خرید دارد؟
برچسب‌ها