برترین صادرکنندگان جهان در سال ۲۰۱۷

برترین صادرکنندگان جهان در سال ۲۰۱۷
خلاصه اخبار

برترین صادرکنندگان جهان در سال ۲۰۱۷ را در تصویر زیر مشاهده می کنید:

به گزارش سیگنال ارزش صادرات ایران در سال ۲۰۱۷: ۹۲ میلیارد دلار