بدهکارترین کشورها به کشورهای دیگر

بدهکارترین کشورها به کشورهای دیگر
خلاصه اخبار

به گزارش سیگنال به نقل از ایسنا، به گزارش ایسنا، پیش بینی می شود که مجموع بدهی‌های جهان شامل بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و بدهی‌های خارجی تا پایان سال جاری به حدود 255 تریلیون دلار برسد که در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است. طبق اعلام سایت بدهی آمریکا تا پایان ماه نوامبر ایرلند بیشترین نسبت بدهی […]

به گزارش سیگنال به نقل از ایسنا،

به گزارش ایسنا، پیش بینی می شود که مجموع بدهی‌های جهان شامل بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و بدهی‌های خارجی تا پایان سال جاری به حدود 255 تریلیون دلار برسد که در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است. طبق اعلام سایت بدهی آمریکا تا پایان ماه نوامبر ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر از 10 برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

در ادامه با 10 کشوری که بیشترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را دارند آشنا می‌شوید:

1-ایرلند

جمعیت: چهار میلیون و 884 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: 280 میلیارد و 199 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 1006.16 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 63.17 درصد

2- هلند

جمعیت: 17 میلیون و 32 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: 893 میلیارد و 632 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 457.21 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 50.08 درصد

3- یونان

جمعیت: چهار میلیون و 884 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: 222 میلیارد و 183 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 278.38 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 203.18 درصد

4- بلژیک

جمعیت: 11 میلیون و 40 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: 531 میلیارد و 333 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 277.68 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 116.27 درصد

5- سوئیس

جمعیت: هشت میلیون و 589 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: 746 میلیارد و 316 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 223.35 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 44.88 درصد

6- پرتغال

جمعیت: 10 میلیون و 299 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: 262 میلیارد و 890 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 204.61 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 118.02 درصد

رتبه دیگر کشورها

آمریکا

جمعیت: 330 میلیون و 85 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: 21 تریلیون 645 میلیارد و 300 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 85.84 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 66.29 درصد

چین

جمعیت: یک میلیارد و 410 میلیون و 241 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: 15 تریلیون و 337 میلیارد و 474 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 12.44 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 63.90 درصد

ژاپن

جمعیت: 126 میلیون و 378 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: چهار تریلیون و 592 میلیارد و 401 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 109.22 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 264.84 درصد

آلمان

جمعیت: 80 میلیون و 308 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: سه تریلیون و 848 میلیارد و 84 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 147.05 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 58.65 درصد