بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مودیان استان‌های سیل‌زده

بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مودیان استان‌های سیل‌زده
خلاصه اخبار

با تصویب هیات وزیران، بدهی مالیات بر درآمد مودیان استان‌های سیل‌زده، مربوط به عملکرد تا پایان سال ۱۳۹۷ که بیش از ۵۰ درصد اموال آنها در اثر وقوع سیل فروردین سال ۱۳۹۸ از بین رفته است، بخشیده می‌شود.

به گزارش سیگنال به نقل از «ایبِنا» هیات وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۶۵) قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- با بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مودیان استان‌های سیل‌زده، مربوط به عملکرد تا پایان سال ۱۳۹۷ که بیش از ۵۰ درصد اموال آنها در اثر وقوع سیل فروردین سال ۱۳۹۸ از بین رفته است، با رعایت ماده (۸) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶۵) قانون مالیات‌های مستقیم موافقت کرد.مطابق این تصویب‌نامه، عناوین استان‌های سیل‌زده توسط وزارت کشور تعیین خواهد شد.

منبع: donya-e-eqtesad.com