بخشش وجه‌ التزام تسهیلات بخش تولید بانک رفاه

بخشش وجه‌ التزام تسهیلات بخش تولید بانک رفاه
خلاصه اخبار

بانک رفاه به‌ منظور حمایت از بخش تولید، باقیمانده وجه‌التزام متعلقه تسهیلات تولید‌کنندگانی که نسبت به‌بروزرسانی اقساط سر رسید شده و غیر‌جاری باقی‌مانده خود به بانک اقدام کنند، می‌بخشد. به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد، برای ترغیب و تشویق بدهکاران بخش تولید، باقی‌مانده وجه‌التزام متعلقه تسهیلات تولید‌کنندگانی که در فاصله زمانی اول دی‌ماه […]

بانک رفاه به‌ منظور حمایت از بخش تولید، باقیمانده وجه‌التزام متعلقه تسهیلات تولید‌کنندگانی که نسبت به‌بروزرسانی اقساط سر رسید شده و غیر‌جاری باقی‌مانده خود به بانک اقدام کنند، می‌بخشد.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد، برای ترغیب و تشویق بدهکاران بخش تولید، باقی‌مانده وجه‌التزام متعلقه تسهیلات تولید‌کنندگانی که در فاصله زمانی اول دی‌ماه تا ۱۰ دی‌ماه همه اقساط سر رسید شده و غیر‌جاری خود را تسویه کنند، بخشوده خواهد شد. براساس این گزارش، این بخشش به تفکیک هر قرارداد و شامل وجه‌التزام باقی‌مانده بوده و وجه‌التزام دریافت‌شده قبلی مشمول بخشش نخواهد بود. همچنین تسهیلات پرداختی از محل منابع وجوه اداره شده (سازمان تامین‌اجتماعی و…) مشمول این طرح نمی‌شود.

برچسب‌ها