“بترانس” سود ۲۷ میلیارد تومانی ساخت

“بترانس” سود ۲۷ میلیارد تومانی ساخت
خلاصه اخبار

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام، شرکت ایران ترانسفو در زمینه تولید و فروش تراسفورماتور فعالیت دارد. فعالیت این شرکت محصور در بازار داخل نبوده و در بازارهای صادراتی نیز فعالیت دارد. محصولات شرکت شامل ترانسفروماتور توزیع،  ترانسفورماتور فوق توزیع و ترانسفورماتور قدرت است. ایران ترانسفو در سال مالی ۹۷ با فروش نزدیک به ۹ […]

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام، شرکت ایران ترانسفو در زمینه تولید و فروش تراسفورماتور فعالیت دارد. فعالیت این شرکت محصور در بازار داخل نبوده و در بازارهای صادراتی نیز فعالیت دارد. محصولات شرکت شامل ترانسفروماتور توزیع،  ترانسفورماتور فوق توزیع و ترانسفورماتور قدرت است.

ایران ترانسفو در سال مالی ۹۷ با فروش نزدیک به ۹ هزار مگا ولت آمپر ترانسفورماتور مبلغ ۴۴۲ میلیارد تومان درآمد ساخته است که با این میزان درآمد، سود خالص ۱۵۵ میلیارد تومانی محقق نمود و برای هر سهم سود ۴۱۴ ریالی شناسایی کرد.

ایران ترانسفو در دوره سه ماهه منتهی به خرداد ۹۸ با فروش دو هزار و ۵۷۱ مگا ولت آمپر ترانسفورماتور درآمد ۱۴۲ میلیارد تومانی ساخته است و سود خالص ۲۷ میلیارد تومانی محقق نمود و برای هر سهم سود خالص ۷۳ ریالی شناسایی کرده است.

روند تغییرات مقداری و قیمتی محصولات بترانس

مقایسه مقدار فروش بترانس در دوره متفاوت نشان می‌دهد، مقدار فروش بترانس در دوره سه ماهه منتهی به خرداد ۹۷، تعداد دو هزار و ۱۳۳ مگا ولت آمپر بوده و این مقدار با رشد ۴۳۱ مگاولت آمپر به دو هزار و ۵۷۱ مگا ولت امپر در دوره سه ماهه منتهی به خرداد ۹۸ رسیده است.

بررسی نرخ فروش محصولات بترانس نشان می‌دهدف قیمت ترانسفورماتور توزیع در انتهای بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷ رشد ۹۰ درصدی داشته و در همین دوره ترانسفورماتور فوق توزیع رشد ۳۰ درصدی و در آخر ترانسفورماتور قدرت رشد بیش از ۳۰ درصد را رقم زده است.

با توجه به افزایش نرخ و مقداری فروش محصولات بترانس درآمد بترانس نیز افزایش یافته است. به طوری که درآمد بترانس از ۸۳ میلیارد تومان در سه ماهه بهار ۹۷ با رشد ۷۱ درصدی به ۱۴۲ میلیارد تومان در سه ماهه بهار ۹۸ رسیده است.

بررسی سود و زیان بترانس

درآمد بترانس در سه ماهه بهار ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۷۱ درصدی داشته و به ۱۴۲ میلیارد تومان رسیده است. همچنین بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی نیز در این دوره رشد ۸۴ درصدی را رقم زده است و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت به ۱۱۳ میلیارد تومان رسیده است. بنابراین رشد هزینه‌های بیشتر از رشد درآمدها بوده و این امر موجب کاهش حاشیه سود ناخالصی بترانس شده است.

سود ناخالص بترانس از ۲۲ میلیارد تومان در سه ماهه منتهی به بهار ۹۷ با رشد ۳۴ درصدی به ۲۹ میلیارد تومان در سه ماهه بهار ۹۸ رسیده است اما این در حالی است که حاشیه سود ناخالص شرکت از ۲۶% به ۲۰% کاهش یافته است که نشان می‌دهدف شش درصد از سود شرکت کاهش یافته است.

سود عملیاتی بترانس از ۲۱ میلیارد تومان در سه ماهه بهار ۹۷ با رشد ۷۴ درصدی به ۳۶ میلیارد و ۶۹۸ میلیون تومان رسیده است. برخلاف حاشیه سود عملیاتی به دلیل افزایش سایر درآمدهای عملیاتی حاشیه سود عملیاتی شرکت نیز افزایش اندکی داشته است و از ۲۵ درصد به ۲۶ درصد رسیده است.

سود خالص بترانس از ۱۰ میلیارد تومان با رشد ۱۸۷ درصدی به ۲۷ میلیارد تومان رسیده است. کاهش ۷ میلیارد هزینه مالی شرکت و افزایش ۱۹ میلیارد تومانی درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها موجب شده است حاشیه سود خالص بترانس افزایش یابد و از ۱۱% به ۱۹%برسد.

بنابراین با توجه به افزایش سود خالص بترانس در دوره سه ماهه منتهی به خرداد ۹۸، سود هر سهم بترانس نیز افزایش یافته و با رشد ۱۸۱ درصدی به ۷۳ ریال رسیده است. با توجه به عملکرد فوق‌العاده بترانس در فروش مقداری، می‌توان افزایش درآمد و سود خالص را انتظار داشت.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.
برچسب‌ها