بانک ملت بالاترین تراز درآمدی را داشته است

بانک ملت بالاترین تراز درآمدی را داشته است
خلاصه اخبار

بررسی درآمد حاصل از اعطای تسهیلات و سود‌های تعلق گرفته به سپرده‌های جمع‌آوری شده در سال ۹۷ نشان می‌دهد که بانک ملت بالاترین درآمد حاصل از اعطای تسهیلات و بالاترین تراز درآمدی را در بین گروه بانکی داشته است. بانک ملت در سال مالی ۹۷ مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد و ۱۴ هزار و ۵۸۹ میلیارد تومان هزینه داشته است.

به گزارش سیگنال و به نقل از رادیو سهام، بانک‌ها با جذب سپرده‌ها و تخصیص منابع به درآمدزایی می‌پردازند اما جذب سپردها منوط به پرداخت سود به سپرده‌گذاران می‌باشد بنابراین بررسی سود پرداختی به سپرده‌ها و درآمد حاصل از پرداخت تسهیلات می‌تواند قدرت یک بانک را در جذب سپرده‌ها و درآمدزایی از آن نشان دهد.

مابه‌التفاووت سود پرداختی به سپرده‌گذاران و درآمد حاصل از اعطای تسهیلات را می‌تواند تراز درآمدی در نظر گرفت، ازین‌رو بانک با تراز درآمدی بالاتر دارای قدرت ساخت درآمد از محل منابع جذب شده، می‌باشد.

بررسی عملکرد سال ۹۷ بانک‌ها نشان می‌دهد بانک ملت با درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی بیشترین درآمد حاصل از اعطای تسهیلات را به خود اختصاص داده است و بانک صادرات بیشترین هزینه و یا سود حاصل از سپرده‌گذاری را به خود اختصاص داده است.

سود حاصل از سپرده‌های سرمایه‌گذاری شده در بانک صادرات بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌باشد و در این میان پست بانک کمترین میزان هزینه را به خود اختصاص داده است. در سال مالی ۹۷ نزدیک به ۶۳۰ میلیارد تومان سود به سپرده‌های حاصل از سرمایه گذاری پست بانک تعلق گرفته است، در حالی که میانگین هزینه‌ای بانک‌ها در سال ۹۷ مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

همچنین درآمد پست بانک از محل اعطای تسهیلات با ۸۵۲ میلیارد تومان، کمترین میزارن درآمدی حاصل از اعطای تسهیلات می‌باشد.

بانک ملت بالاترین تراز درآمدی را در سال ۹۷ داشته است

 بررسی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی ۹۷ نشان می‌دهد بانک ملت با تراز درآمدی پنج هزار و ۹۰۳ میلیارد تومانی بیشترین میزان از تراز درآمدی در سال ۹۷ را به خود اختصاص داده است. تراز درآمدی بانک ملت در سال مالی ۹۶ منفی ۷۳۲ میلیارد تومان بوده است به عبارتی هزینه سپرده‌های سرمایه‌گذاری جذب شده در سال ۹۶ از درآمد حاصل از آن در سال ۹۶ بیشتر بوده است. اما این روند در سال ۹۷ متفاوت بوده و تراز درآمدی بانک ملت در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ با رشد ۹ برابری به پنج هزار و ۹۳۲ میلیارد تومان رسیده است.

بانک دی منفی‌ترین تراز درآمدی را به خود اختصاص داده است

میانگین تراز درآمدی بانک‌ها در سال ۹۷مبلغ ۴۸ میلیارد تومان بوده، که شش بانک خاورمیان، پست بانک، تجارت، پاسارگاد و ملت از میانگین تراز درآمدی بالاتر بوده است اما نگاه به دیگر بانک‌ها نشان می‌دهد که چهار بانک دیگر از میانگین تراز درآمدی پایین‌تر می‌باشد.


بانک‌های اقتصاد نوین، صادرات، پارسیان و دی در سال ۹۷ تراز درآمدی منفی داشته به طوری که بانک دی با تراز درآمدی منفی سه میلیارد و ۸۳۵ میلیون تومان منفی‌ترین تراز درآمدی را به خود اختصاص داده است.

منبع: radiosaham.ir

برچسب‌ها