بانک مرکزی مشوق های جدیدبرای بازگشت ارز حاصل از صادرات را اعلام کرد

بانک مرکزی مشوق های جدیدبرای بازگشت ارز حاصل از صادرات را اعلام کرد
خلاصه اخبار

بانک مرکزی مشوق‌های جدیدی برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند ، تعیین کرد.

به گزارش سیگنال به نقل از معدن 24، براساس اطلاعیه این بانک، صادرکنندگان بر مبنای میزان ارز بازگشتی خود در۴ دسته قرار می‌گیرند. ۳ دسته تشویق و دسته چهارم به مراجع قضایی معرفی می‌شوند. نکته مهم این دستورالعمل که اعتبارش تا پایان سال ۹۷ است، اختیار بیشتر صادرکنندگان برای فروش ارز در بازار است.
در صورتی که سیاست بازارساز به هدف اصابت کند و سمت عرضه دلار در بازار تقویت شود، می‌توان انتظار داشت که قیمت دلار طی هفته‌های آتی در کانال‌های پایین‌تر نوسان کند.