بانک‌های بریتانیایی اعتبارات بیشتری به زنان کارآفرین می‌دهند

بانک‌های بریتانیایی اعتبارات بیشتری به زنان کارآفرین می‌دهند
خلاصه اخبار

بانک‌های بریتانیایی متعهد به تخصیص اعتبارات بیشتری به زنان کارآفرین شدند تا به رشد اقتصادی این منطقه کمک بیشتری انجام شود.

به گزارش سیگنال به نقل از ایبِنا ، بانک های بزرگ بریتانیایی متعهد به کاهش اختلاف در تخصیص اعتبارات بین کارآفرینان زن و مرد شدند. این تصمیم بعد از آن مطرح می شود که کمیسیون دولتی بریتانیا در گزارشی اعلام کرد که کاهش تخصیص سرمایه برای کارآفرینان زن باعث کاهش رشد اقتصادی بریتانیا شده است.
در بریتانیا فقط از هر ۳ کارآفرین یک نفر زن است که این امر معادل بیش از یک میلیون فقدان کسب و کار در مجموع می شود. کاهش این اختلاف می تواند ۲۵۰ میلیارد پوند (۳۲۷میلیارد دلار) برای اقتصاد بریتانیا سودآوری داشته باشد.
رویال بانک اسکاتلند و لیودز در میان نخستین بانک هایی هستند که متعهد به اجرای این تصمیم هستند و اطلاعاتی را در ارتباط با نابرابری سرمایه گذاری بین زنان و مردان کارآفرین منتشر می کنند.
فقط ۶ درصد زنان در بریتانیا کسب و کار خود را دارند در حالی که این رقم در کانادا ۱۵ درصد است؛ ضمن اینکه این رقم در آمریکا تقریبا ۱۱ درصد و بیش از ۹ درصد در استرالیا و هلند گزارش شده است.
دسترسی پایین زنان کارآفرین به اعتبارات بعنوان بزرگترین مانع بر سر راه آنها در بریتانیا است که کمتر از یک درصد از سرمایه گذاری های مشترک در حال حاضر توسط یک تیم تمام زنانه انجام می گیرد.
همچنین مجموعه فاینانس بریتانیا و انجمن کسب و کار قرار دادی را با دولت منعقد کرده اند که شرکت های مالی را برای اصول برابری جنسیت و انتشار اطلاعات مرتبط با تخصیص اعتبارات بر اساس جنسیت متعهد می کند.