بازدید از پروژه‌های عمرانی بنیاد مسکن شهرستان ساری

بازدید از پروژه‌های عمرانی بنیاد مسکن شهرستان ساری

به گزارش سیگنال به نقل از هیبنا،

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، جواد جمالی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ساری از بازدید بابائی کارنامی و زارعی نمایندگان مردم شهرستان ساری و میاندورود درمجلس شورای اسلامی، به اتفاق قاسمپور معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و سایرمسئولین شهرستانی از پروژه های عمرانی بنیاد مسکن در روستاهای بخش دودانگه و چهاردانگه این شهرستان خبر داد.

جمالی مدیربنیاد مسکن شهرستان ساری در خصوص این بازدید، گفت: پیگیری وضعیت بازنگری طرح‌های هادی روستایی ، اجرای آسفالت ، تامین مسکن محرومان ، پرداخت تسهیلات مسکن روستایی و سایر خدمات عمرانی از جمله مواردی بود که در این بازدید از سوی اهالی ، دهیاری و مسئولین محلی مطرح شد. این مسئولان، خواستار تسریع در انجام پروژه‌های عمرانی شدند.

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران، افزود : در این بازدید نمایندگان مجلس بر مشارکت، همکاری دهیاری‌ها و اهالی روستاها با نهاد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جهت تسریع در روند عمران و آبادانی روستاها، تاکید کردند.

بازدید از پروژه‌های عمرانی بنیاد مسکن شهرستان ساری

به گزارش سیگنال به نقل از هیبنا،

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، جواد جمالی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ساری از بازدید بابائی کارنامی و زارعی نمایندگان مردم شهرستان ساری و میاندورود درمجلس شورای اسلامی، به اتفاق قاسمپور معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و سایرمسئولین شهرستانی از پروژه های عمرانی بنیاد مسکن در روستاهای بخش دودانگه و چهاردانگه این شهرستان خبر داد.

جمالی مدیربنیاد مسکن شهرستان ساری در خصوص این بازدید، گفت: پیگیری وضعیت بازنگری طرح‌های هادی روستایی ، اجرای آسفالت ، تامین مسکن محرومان ، پرداخت تسهیلات مسکن روستایی و سایر خدمات عمرانی از جمله مواردی بود که در این بازدید از سوی اهالی ، دهیاری و مسئولین محلی مطرح شد. این مسئولان، خواستار تسریع در انجام پروژه‌های عمرانی شدند.

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران، افزود : در این بازدید نمایندگان مجلس بر مشارکت، همکاری دهیاری‌ها و اهالی روستاها با نهاد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جهت تسریع در روند عمران و آبادانی روستاها، تاکید کردند.

بازدید از پروژه‌های عمرانی بنیاد مسکن شهرستان ساری

بازدید از پروژه‌های عمرانی بنیاد مسکن شهرستان ساری

به گزارش سیگنال به نقل از هیبنا،

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، جواد جمالی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ساری از بازدید بابائی کارنامی و زارعی نمایندگان مردم شهرستان ساری و میاندورود درمجلس شورای اسلامی، به اتفاق قاسمپور معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و سایرمسئولین شهرستانی از پروژه های عمرانی بنیاد مسکن در روستاهای بخش دودانگه و چهاردانگه این شهرستان خبر داد.

جمالی مدیربنیاد مسکن شهرستان ساری در خصوص این بازدید، گفت: پیگیری وضعیت بازنگری طرح‌های هادی روستایی ، اجرای آسفالت ، تامین مسکن محرومان ، پرداخت تسهیلات مسکن روستایی و سایر خدمات عمرانی از جمله مواردی بود که در این بازدید از سوی اهالی ، دهیاری و مسئولین محلی مطرح شد. این مسئولان، خواستار تسریع در انجام پروژه‌های عمرانی شدند.

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران، افزود : در این بازدید نمایندگان مجلس بر مشارکت، همکاری دهیاری‌ها و اهالی روستاها با نهاد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جهت تسریع در روند عمران و آبادانی روستاها، تاکید کردند.

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
جمعه
3 بهمن 1399