بازار سرمایه بازوی اقتصاد در کاهش رکود تورمی

بازار سرمایه بازوی اقتصاد در کاهش رکود تورمی
خلاصه اخبار

مدیرعامل کارگزاری بانک دی راهکار کاهش اثر رکود تورمی را هدایت سرمایه های سرگردان به سمت بازار سرمایه دانست.

به گزارش سیگنال به نقل از خبرگذاری سنا، فردین آقابزرگی در خصوص نقش بازار سرمایه در کاهش اثرات رکود تورمی پیش روی اقتصاد ایران در سال جاری گفت: آنچه از شواهد موجود پیداست، سال پیش رو سالی سخت برای اقتصاد است و باید برای تخفیف اثرات آن برنامه ریزی کرد که در این میان تقویت بازار سرمایه به لحاظ ماهیت سرمایه پذیری و نقش محرک آن در چرخه تولید می تواند بسیار با اهمیت باشد.

وی با تاکید بر وجود شفافیت به عنوان مهمترین خصوصیت و وجه تمایز بورس در بین سایر بازارها افزود: برای اجرای فرآیند شفاف سازی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه، اطلاعات شرکت ها از طریق ساختارهای اطلاع رسانی پیش بینی شده همچون سامانه کدال صورت می گیرد.

وی افزود: این در حالی است که در سایر بازارها با وجود سیستم های بزرگ نظارتی، هنوز هم شاهد چنین شفافیتی نیستیم.

آقابزرگی گسترش شفافیت در بین صنایع و شرکت ها را نیازمند ورود آنها به بازارسرمایه دانست و خاطرنشان کرد: طراحی سیستم پذیرش و ضوابط حاکم بر ورود و فعالیت در بازار سرمایه به گونه ای است که به ایجاد شفافیت در شرکت ها کمک می کند و این بستر با حضور اکثریت بنگاه های اقتصادی می تواند شفافیت در مجموعه های مختلف صنایع و در نهایت، کل اقتصاد را در پی داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در بازار سرمایه شرکت ها حتی پس از گذراندن ضوابط ورود، به حال خود رها نمی شوند و علاوه بر نظارت توسط نهاد ناظر، هر نوع فعالیت آنها از طریق سامانه ناشران اطلاع رسانی می شود.


راه کاهش فشار رکود تورمی

مدیرعامل کارگزاری بانک دی با اشاره به سرمایه گذاری فعلی صاحبان نقدینگی در بازارهای غیر متشکل، غیر نقد شونده یا حتی غیر قانونی گفت: مساله انکار ناپذیر وجود بیش از 1700 میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در کشور است که تاکنون به هر یک از بازارها سوق پیدا کرده، آن را با تلاطم شدید و تبعات سنگین مواجه ساخته است.


در حالی که اگر این نقدینگی به سمت بازار سرمایه حرکت می کرد، نه تنها به تخریب بازار منجر نمی شد، بلکه زمینه رشد و شکوفایی هر چه بیشتر صنایع کشور و افزایش تولید داخلی را سبب می شد که در کنار مزیت های فراوان آن برای اقتصاد ملی، کاهش بیکاری و بهبود معیشت زندگی مردم را نیز در پی داشت.

این کارشناس بازار سرمایه راهکار پیش روی اقتصاد کشور برای کاهش فشار ناشی از تورم را حرکت به سمت تعمیق بازار سرمایه دانست و افزود: هدایت نقدینگی به سمت بورس همراه با مزیت های فراوانی است که مزیت مهم آن حفظ ارزش منابع به منظور دستیابی به سود و ارزش افزوده است.

این کار بازی برد-برد را برای صاحبان نقدینگی و صاحبان صنایع بورسی رقم می زند و در مجموع می تواند به کاهش اثرات رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور منجر شود یا از میزان تعمیق و افزایش آن در کوتاه مدت کم کند.


ابزارهای کم ریسک بازار سرمایه؛جایگزین مناسب سپرده گذاری در بانک ها

فردین آقابزرگی با اشاره به تغییر برخی سیاست های پولی بانک مرکزی طی ماه های گذشته و کاهش مزیت های سپرده گذاری بانکی گفت: با حذف سود روزشمار بانکی جذابیت این نوع سپرده گذاری تقلیل یافت، این در حالی است که برخی افراد توان رویارویی با ریسک بازار سرمایه را به طور مستقیم ندارند.


در این میان چنانچه ظرفیت های بازار سرمایه به خوبی به این افراد معرفی شود و فرآیند کاری ابزارهای کم ریسک و بازدهی آنها به درستی تشریح شود، سرمایه ها به سمت بورس خواهند آمد و علاوه بر کاهش اثرات خطرآفرین تجمع آن ها در بازارهای موازی، به رونق بازار سرمایه و بهبود حرکت صنایع کمک می کنند. اتفاقی که به عقیده بنده می تواند نقش مهمی را در مقابله با رکود تورمی عهده دار شود.

وی با تاکید بر این که در شرایط فعلی توجه به بازار سرمایه به نسبت بازارهای پولی برای اقتصاد کشور از اهمیت بالاتری برخوردار است تصریح کرد: در شرایطی که بازارهای موازی سال گذشته به شکلی جهشی و افسار گسیخته رشد کرده اند، شاید دیگر نتوان برای آنها رشد قابل توجهی متصور بود و چنانچه افراد همچنان مُصِر به فعالیت در این بازارها باشند، حتی با وجود نادیده گرفتن اثرات سو اقتصادی آن، باید گفت که نمی تواند مآمن مناسبی برای رشد سرمایه باشند و ریسک سرمایه گذاری در آن ها می تواند به مراتب از بازار سرمایه بیشتر باشد.

منبع: sena.ir