اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 30 فروردین ماه 1399

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 30 فروردین ماه 1399
خلاصه اخبار

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار اوراق بدهی مشاهده می‌شود، ارزش و حجم معاملات نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش 25 درصدی همراه بودند.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییری نداشت. ارزش و حجم معاملات نیز با افزایش 25 درصدی همراه بودند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار (میلیارد ریال) 84,916 989,576 1,074,492
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 19.9 1,620.3 1,640
حجم معاملات 20,268 1,982,914 2,003,182
تعداد معاملات 132 1,833 1,965

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به کیش1402 با قیمت 947،137 و به میزان تقریبی 3 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته را شلرد02 با قیمت 941،750 و به میزان 3 درصد داشت. بیشترین و کمترین ارزش معاملات نیز به‏ترتیب مربوط به اخزا802 و صایپا908 بود.

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 30 فروردین ماه 1399

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

نماد قیمت پایانی تاریخ آخرین معامله بازده ساده بازده معادل بانکی بازده تا سررسید بازده تا سررسید با کسر کارمزد روز تا
سررسید
1 اخزا715 986,966 1399/01/30 19.28 19.31 21.11 19.84 26
2 اخزا801 957,571 1399/01/30 18.81 18.54 20.20 19.83 87
3 اخزا706 959,023 1399/01/30 18.13 17.89 19.43 19.06 87
4 اخزا709 950,062 1399/01/30 17.93 17.60 19.09 18.80 108
5 اخزا802 956,566 1399/01/30 17.82 17.56 19.04 18.70 94
6 اخزا808 762,737 1399/01/30 19.95 17.50 18.97 18.92 570
7 اخزا813 698,814 1399/01/27 20.78 17.47 18.94 18.90 758
8 اخزا809 751,019 1399/01/30 20.00 17.40 18.86 18.80 606
9 اخزا807 774,456 1399/01/30 19.65 17.37 18.82 18.76 542
10 اخزا811 744,664 1399/01/30 20.02 17.34 18.79 18.74 626
11 اخزا812 735,060 1399/01/30 20.15 17.33 18.77 18.73 654
12 اخزا718 795,771 1399/01/30 19.31 17.32 18.76 18.69 486
13 اخزا805 809,115 1399/01/30 19.09 17.27 18.70 18.63 452
14 اخزا816 677,821 1399/01/30 20.95 17.27 18.70 18.66 829
15 اخزا721 772,535 1399/01/30 19.54 17.25 18.68 18.62 551
16 اخزا815 687,187 1399/01/30 20.77 17.24 18.67 18.63 801
17 اخزا624 932,090 1399/01/30 17.73 17.24 18.66 18.45 151
18 اخزا814 693,479 1399/01/30 20.66 17.23 18.66 18.62 782
19 اخزا713 799,441 1399/01/30 19.16 17.21 18.64 18.57 479
20 اخزا804 810,043 1399/01/30 19.02 17.21 18.63 18.56 451
21 اخزا803 947,661 1399/01/30 17.53 17.18 18.60 18.33 116
22 اخزا806 799,454 1399/01/30 19.12 17.18 18.60 18.53 480
23 اخزا723 765,865 1399/01/30 19.37 17.02 18.42 18.36 577
24 اخزا818 669,113 1399/01/30 20.75 16.98 18.36 18.33 871
25 اخزا810 752,210 1399/01/30 19.46 16.94 18.31 18.26 619
26 اخزا623 945,560 1399/01/30 17.23 16.86 18.23 17.98 123
27 اخزا703 922,314 1399/01/30 17.37 16.79 18.15 17.97 178

در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا715 با قیمت پایانی 986،966 ریال و به اندازه تقریبا 19.5 درصد داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

بیشترین ارزش معاملات در میان اسناد خزانه موجود نیز مربوط به اخزا802 بود.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.