اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 27 فروردین ماه 1399

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 27 فروردین ماه 1399
خلاصه اخبار

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار اوراق بدهی مشاهده می‌شود، حجم معاملات نسبت به روز قبل افزایش جزئی 5 درصدی داشته است.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییری نداشت. ارزش و حجم معاملات نیز با افزایش جزئی 5 درصدی همراه بودند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار (میلیارد ریال) 84,819 987,614 1,072,433
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 71.1 1,221.5 1,293
حجم معاملات 71,254 1,515,220 1,586,474
تعداد معاملات 163 1,889 2,052

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اروند05 با قیمت 962،304 و به میزان 5 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته را مصفها112 با قیمت 950،000 و به میزان 3 درصد داشت. بیشترین ارزش و حجم معاملات نیز به‏ترتیب مربوط به اخزا802 و اجاد25 بود.

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 27 فروردین ماه 1399

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

نماد قیمت پایانی تاریخ آخرین معامله بازده ساده بازده معادل بانکی بازده تا سررسید بازده تا سررسید با کسر کارمزد روز تا
سررسید
1 اخزا715 984,398 1399/01/27 20.66% 20.67% 22.75% 21.60% 29
2 اخزا802 947,875 1399/01/27 20.91% 20.53% 22.57% 22.24% 97
3 اخزا801 956,723 1399/01/27 18.55% 18.28% 19.89% 19.54% 90
4 اخزا706 957,168 1399/01/27 18.35% 18.09% 19.67% 19.31% 90
5 اخزا703 916,030 1399/01/27 18.59% 17.92% 19.46% 19.29% 181
6 اخزا808 758,357 1399/01/27 20.33% 17.78% 19.30% 19.25% 573
7 اخزا624 928,788 1399/01/27 18.29% 17.75% 19.27% 19.07% 154
8 اخزا713 793,241 1399/01/27 19.78% 17.71% 19.22% 19.15% 482
9 اخزا810 741,983 1399/01/27 20.44% 17.67% 19.17% 19.12% 622
10 اخزا803 944,902 1399/01/27 18.04% 17.66% 19.16% 18.89% 119
11 اخزا806 793,371 1399/01/27 19.72% 17.66% 19.16% 19.09% 483
12 اخزا805 804,343 1399/01/27 19.56% 17.63% 19.13% 19.06% 455
13 اخزا809 747,573 1399/01/27 20.27% 17.59% 19.08% 19.03% 609
14 اخزا623 942,016 1399/01/27 17.97% 17.57% 19.06% 18.80% 126
15 اخزا804 805,535 1399/01/27 19.45% 17.55% 19.03% 18.96% 454
16 اخزا807 771,700 1399/01/27 19.85% 17.52% 18.99% 18.93% 545
17 اخزا721 768,539 1399/01/27 19.88% 17.50% 18.98% 18.92% 554
18 اخزا814 688,648 1399/01/27 21.05% 17.49% 18.97% 18.93% 785
19 اخزا723 759,218 1399/01/27 19.99% 17.49% 18.96% 18.91% 580
20 اخزا813 698,814 1399/01/27 20.86% 17.47% 18.94% 18.90% 755
21 اخزا815 683,499 1399/01/27 21.05% 17.42% 18.88% 18.84% 804
22 اخزا811 743,180 1399/01/27 20.08% 17.38% 18.83% 18.78% 629
23 اخزا818 663,625 1399/01/27 21.19% 17.27% 18.70% 18.66% 874
24 اخزا812 734,870 1399/01/27 20.07% 17.26% 18.70% 18.65% 657
25 اخزا816 677,723 1399/01/27 20.89% 17.21% 18.63% 18.60% 832
26 اخزا718 797,135 1399/01/27 19.03% 17.08% 18.48% 18.42% 489
27 اخزا722 807,592 1399/01/27 18.90% 17.08% 18.48% 18.41% 461

در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا715 با قیمت پایانی 984،398 ریال و به اندازه تقریبا 21 درصد داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

بیشترین ارزش معاملات در میان اسناد خزانه موجود نیز مربوط به اخزا817 بود.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.