اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 26 فروردین ماه 1399

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 26 فروردین ماه 1399
خلاصه اخبار

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییری نداشت. ارزش و حجم معاملات نیز با کاهش جزئی 5 درصدی همراه بودند.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییری نداشت. ارزش و حجم معاملات نیز با کاهش جزئی 5 درصدی همراه بودند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 84,928 986,227 1,071,155
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 22 1,198 1,220
حجم معاملات 22,275 1,518,805 1,541,080
تعداد معاملات 145 2,614 2,759

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به شستا004 با قیمت 999،667 و به میزان تقریبا 4 درصد بوده است. بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته را کیش1402 با قیمت 917،101 و به میزان تقریبی 2.5 درصد داشت. بیشترین ارزش و حجم معاملات نیز به‏ترتیب مربوط به اجاد22 و اخزا817 بود.

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 26 فروردین ماه 1399

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

نماد قیمت پایانی تاریخ آخرین معامله بازده ساده بازده معادل بانکی بازده تا سررسید بازده تا سررسید با کسر کارمزد روز تا
سررسید
1 اخزا715 984,504 1399/01/26 19.81% 19.82% 21.72% 20.61% 30
2 اخزا801 956,603 1399/01/26 18.40% 18.13% 19.71% 19.36% 91
3 اخزا624 926,990 1399/01/26 18.67% 18.10% 19.68% 19.48% 155
4 اخزا706 956,923 1399/01/26 18.26% 17.99% 19.55% 19.20% 91
5 اخزا817 663,276 1399/01/26 22.03% 17.95% 19.50% 19.47% 842
6 اخزا806 789,989 1399/01/26 20.09% 17.95% 19.50% 19.43% 484
7 اخزا623 940,433 1399/01/26 18.35% 17.92% 19.47% 19.22% 127
8 اخزا723 753,900 1399/01/26 20.54% 17.91% 19.46% 19.40% 581
9 اخزا811 736,928 1399/01/26 20.72% 17.85% 19.38% 19.33% 630
10 اخزا721 764,389 1399/01/26 20.31% 17.83% 19.37% 19.31% 555
11 اخزا713 791,987 1399/01/26 19.89% 17.79% 19.32% 19.25% 483
12 اخزا803 944,208 1399/01/26 18.12% 17.74% 19.25% 18.99% 120
13 اخزا804 803,307 1399/01/26 19.69% 17.74% 19.25% 19.18% 455
14 اخزا807 769,524 1399/01/26 20.06% 17.67% 19.18% 19.12% 546
15 اخزا718 790,729 1399/01/26 19.75% 17.65% 19.16% 19.09% 490
16 اخزا720 815,095 1399/01/26 19.44% 17.65% 19.15% 19.07% 427
17 اخزا808 759,833 1399/01/26 20.13% 17.62% 19.12% 19.06% 574
18 اخزا709 948,199 1399/01/26 17.96% 17.62% 19.11% 18.83% 112
19 اخزا814 686,598 1399/01/26 21.22% 17.61% 19.10% 19.06% 786
20 اخزا813 696,862 1399/01/26 21.03% 17.59% 19.08% 19.04% 756
21 اخزا810 742,691 1399/01/26 20.33% 17.58% 19.07% 19.02% 623
22 اخزا812 730,907 1399/01/26 20.45% 17.54% 19.02% 18.98% 658
23 اخزا802 954,899 1399/01/26 17.77% 17.49% 18.96% 18.64% 98
24 اخزا809 748,950 1399/01/26 20.09% 17.45% 18.92% 18.87% 610
25 اخزا816 675,033 1399/01/26 21.12% 17.37% 18.82% 18.78% 833
26 اخزا805 806,898 1399/01/26 19.20% 17.34% 18.78% 18.71% 456
27 اخزا704 880,114 1399/01/26 18.28% 17.26% 18.69% 18.58% 273

در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا715 با قیمت پایانی 984،504 ریال و به اندازه تقریبا 20 درصد داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

بیشترین ارزش معاملات در میان اسناد خزانه موجود نیز مربوط به اخزا817 بود.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.