اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 25 فروردین ماه 1399

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 25 فروردین ماه 1399
خلاصه اخبار

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار اوراق بدهی مشاهده می‌شود، ارزش و حجم معاملات نیز با کاهش 20 درصدی همراه بودند.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار اوراق بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییری نداشت. ارزش و حجم معاملات نیز با کاهش 20 درصدی همراه بودند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 84,897 984,440 1,069,337
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 42.2 1,222.8 1,265
حجم معاملات 46,341 1,570,515 1,616,856
تعداد معاملات 105 1,492 1,597

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به کیش1402 با قیمت 939،000 و به میزان تقریباً 4 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته را شستا004 با قیمت 965،229 وبه میزان 4 درصد داشت. بیشترین ارزش و حجم معاملات نیز مربوط به اخزا815 بود.

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 25 فروردین ماه 1399

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

نماد قیمت پایانی تاریخ آخرین معامله بازده ساده بازده معادل بانکی بازده تا سررسید بازده تا سررسید با کسر کارمزد روز تا
سررسید
1 اخزا715 984,395 1399/01/25 19.29% 19.29% 21.09% 20.02% 31
2 اخزا624 922,953 1399/01/25 19.66% 19.03% 20.78% 20.57% 156
3 اخزا806 785,765 1399/01/25 20.56% 18.32% 19.94% 19.87% 485
4 اخزا812 722,080 1399/01/25 21.35% 18.20% 19.80% 19.75% 659
5 اخزا803 942,417 1399/01/25 18.59% 18.18% 19.77% 19.50% 121
6 اخزا807 764,395 1399/01/25 20.60% 18.10% 19.67% 19.62% 547
7 اخزا808 754,200 1399/01/25 20.72% 18.07% 19.65% 19.59% 575
8 اخزا713 789,208 1399/01/25 20.18% 18.02% 19.59% 19.52% 484
9 اخزا623 939,732 1399/01/25 18.43% 18.00% 19.56% 19.31% 128
10 اخزا706 956,524 1399/01/25 18.23% 17.96% 19.52% 19.17% 92
11 اخزا723 754,095 1399/01/25 20.49% 17.86% 19.40% 19.35% 582
12 اخزا809 743,998 1399/01/25 20.59% 17.83% 19.36% 19.30% 611
13 اخزا810 739,491 1399/01/25 20.64% 17.81% 19.34% 19.29% 624
14 اخزا804 802,312 1399/01/25 19.77% 17.80% 19.33% 19.26% 456
15 اخزا814 684,406 1399/01/25 21.41% 17.74% 19.25% 19.21% 787
16 اخزا813 694,468 1399/01/25 21.24% 17.73% 19.25% 19.21% 757
17 اخزا805 802,581 1399/01/25 19.69% 17.73% 19.25% 19.18% 457
18 اخزا801 957,119 1399/01/25 17.97% 17.71% 19.22% 18.87% 92
19 اخزا718 790,448 1399/01/25 19.75% 17.65% 19.14% 19.08% 491
20 اخزا811 739,152 1399/01/25 20.45% 17.64% 19.14% 19.09% 631
21 اخزا816 671,726 1399/01/25 21.41% 17.56% 19.05% 19.01% 834
22 اخزا818 658,809 1399/01/25 21.60% 17.54% 19.02% 18.98% 876
23 اخزا817 669,952 1399/01/25 21.36% 17.49% 18.96% 18.92% 843
24 اخزا721 769,613 1399/01/25 19.69% 17.35% 18.79% 18.74% 556
25 اخزا704 879,172 1399/01/25 18.37% 17.34% 18.79% 18.67% 274
26 اخزا815 684,093 1399/01/25 20.94% 17.34% 18.78% 18.75% 806
27 اخزا703 917,832 1399/01/25 17.95% 17.32% 18.76% 18.59% 183

در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا715با قیمت پایانی984،395 ریال و به اندازه تقریباً 19 درصدداشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

بیشترین ارزش معاملات در میان اسناد خزانه موجود نیز مربوط به اخزا815 بود.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.