اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 24 فروردین ماه 1399

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 24 فروردین ماه 1399
خلاصه اخبار

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به کیش1402 با قیمت 905،500 و به میزان 7 درصد بوده است.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار اوراق بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییری نداشت. ارزش و حجم معاملات نیز تقریباً سه برابر شده ‏اند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار (میلیارد ریال) 82,478 974,509 1,056,987
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 68.3 1,185.2 1,253
حجم معاملات 70,879 1,485,772 1,556,651
تعداد معاملات 137 1,346 1,483

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به کیش1402 با قیمت 905،500 و به میزان 7 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته را شلرد02 با قیمت 971،505 و به میزان 3 درصد داشت. بیشترین ارزش و حجم معاملات نیز مربوط به  اخزا809 بود.

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 24 فروردین ماه 1399

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

نماد قیمت پایانی تاریخ آخرین معامله بازده ساده بازده معادل بانکی بازده تا سررسید بازده تا سررسید با کسر کارمزد روز تا
سررسید
1 اخزا802 953,642 1399/01/23 17.74% 17.45% 18.92% 18.60% 101
2 اخزا706 957,182 1399/01/23 17.56% 17.30% 18.74% 18.40% 94
3 اخزا801 957,583 1399/01/23 17.38% 17.13% 18.54% 18.21% 94
4 اخزا623 941,653 1399/01/23 17.53% 17.13% 18.54% 18.30% 130
5 اخزا703 918,640 1399/01/23 17.57% 16.95% 18.33% 18.16% 185
6 اخزا805 809,974 1399/01/23 18.70% 16.91% 18.29% 18.22% 459
7 اخزا817 678,221 1399/01/23 20.52% 16.91% 18.28% 18.25% 845
8 اخزا814 696,068 1399/01/23 20.23% 16.90% 18.27% 18.23% 789
9 اخزا818 668,333 1399/01/23 20.65% 16.89% 18.26% 18.22% 878
10 اخزا816 682,386 1399/01/23 20.35% 16.82% 18.18% 18.14% 836
11 اخزا803 945,904 1399/01/23 17.11% 16.75% 18.10% 17.85% 123
12 اخزا812 740,674 1399/01/23 19.36% 16.72% 18.06% 18.01% 661
13 اخزا624 931,116 1399/01/23 17.20% 16.71% 18.05% 17.85% 158
14 اخزا813 708,860 1399/01/23 19.78% 16.68% 18.02% 17.98% 759
15 اخزا815 693,735 1399/01/23 19.97% 16.65% 17.99% 17.95% 808
16 اخزا811 751,342 1399/01/23 19.11% 16.63% 17.95% 17.90% 633
17 اخزا810 754,039 1399/01/23 19.05% 16.60% 17.92% 17.87% 626
18 اخزا804 813,590 1399/01/23 18.30% 16.59% 17.91% 17.84% 458
19 اخزا806 803,486 1399/01/23 18.37% 16.55% 17.86% 17.80% 487
20 اخزا709 950,131 1399/01/23 16.80% 16.49% 17.80% 17.52% 115
21 اخزا713 804,761 1399/01/23 18.26% 16.46% 17.76% 17.69% 486
22 اخزا807 783,113 1399/01/23 18.45% 16.39% 17.68% 17.63% 549
23 اخزا715 985,828 1399/01/23 16.40% 16.39% 17.68% 16.71% 33
24 اخزا720 826,026 1399/01/23 17.92% 16.37% 17.66% 17.59% 430
25 اخزا723 771,947 1399/01/23 18.50% 16.32% 17.59% 17.54% 584
26 اخزا704 885,135 1399/01/23 17.22% 16.30% 17.58% 17.47% 276
27 اخزا718 805,782 1399/01/23 17.88% 16.13% 17.37% 17.31% 493

در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا802 با قیمت پایانی 953،642 ریال و به اندازه تقریبا 17.5 درصد داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است). بیشترین ارزش معاملات در میان اسناد خزانه موجود نیز مربوط به اخزا809 بود.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.