اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 22 اردیبهشت ماه 1399

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 22 اردیبهشت ماه 1399
خلاصه اخبار

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش و حجم معاملات امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته 32 درصد کاهش داشتند.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش و حجم معاملات امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته 32 درصد کاهش داشتند.

بورسفرابورسکل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال)90,4091,135,1561,225,565
ارزش معاملات (میلیارد ریال)3.31,442.11,445
حجم معاملات3,4471,759,0771,762,524
تعداد معاملات281,4111,439

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق صبا1401 به میزان 10 درصد بوده است. بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته را افاد73 و به میزان تقریبی 4.5 درصد داشت.

بیشترین و کمترین ارزش معاملات نیز به‏ترتیب مربوط به اشاد1 و شرق1400 بود.

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 22 اردیبهشت ماه 1399

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

نمادقیمت پایانیتاریخ آخرین معاملهبازده سادهبازده معادل بانکیبازده تا سررسیدبازده تا سررسید با کسر کارمزدروز تا
سررسید
1اخزا709965,3671399/02/2215.5915.4116.5516.1885
2اخزا819635,1611399/02/2218.6014.7915.8315.811128
3اخزا703941,4201399/02/2214.7514.3915.3815.18155
4اخزا623961,9851399/02/2214.5714.3715.3615.05100
5اخزا706975,6721399/02/2214.4514.3515.3414.8564
6اخزا816730,0091399/02/2216.7714.3515.3415.30806
7اخزا721813,9651399/02/2215.8314.3415.3215.26528
8اخزا801975,7251399/02/2214.4114.3215.3014.8264
9اخزا624951,6681399/02/2214.6014.3215.3015.06128
10اخزا810793,1031399/02/2216.0014.3015.2815.23596
11اخزا716851,4211399/02/2215.4214.3015.2815.20414
12اخزا713837,9831399/02/2215.5114.2615.2315.17456
13اخزا804847,1811399/02/2215.4214.2615.2315.16428
14اخزا720856,6931399/02/2215.3014.2315.2015.12400
15اخزا815740,3291399/02/2216.4814.2115.1715.13778
16اخزا808809,8581399/02/2215.7014.1815.1415.08547
17اخزا809798,7641399/02/2215.8014.1715.1315.08583
18اخزا811792,6341399/02/2215.8614.1715.1315.08603
19اخزا803965,1291399/02/2214.3314.1615.1214.7993
20اخزا806838,9701399/02/2215.3614.1415.0915.02457
21اخزا807819,2421399/02/2215.5514.1315.0815.02519
22اخزا814747,9991399/02/2216.2214.0615.0114.97759
23اخزا817733,2361399/02/2216.3113.9914.9314.89815
24اخزا813757,8441399/02/2216.0213.9814.9114.87729
25اخزا802973,7391399/02/2214.0613.9614.8914.4571
26اخزا818724,7471399/02/2216.3713.9514.8814.85848
27اخزا718839,1851399/02/2215.1413.9314.8614.79463
28اخزا812787,9321399/02/2215.5913.8914.8114.76631
29اخزا821614,9891399/02/2217.6513.7814.6914.661296
30اخزا805851,6781399/02/2214.8513.7714.6714.60429

در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا709 با قیمت پایانی 965،367 ریال و به اندازه 15.5 درصد داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

بیشترین ارزش معاملات در میان اسناد خزانه موجود نیز مربوط به اخزا821 بود.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.