اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 14 اردیبهشت ماه 1399

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 14 اردیبهشت ماه 1399
خلاصه اخبار

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روزهای معاملاتی گذشته تغییری نداشت.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روزهای معاملاتی گذشته تغییری نداشت. از سوی دیگر ارزش و حجم معاملات با کاهش 10 درصدی همراه بودند.

بورسفرابورسکل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال)92,4051,126,6901,219,095
ارزش معاملات (میلیارد ریال)261,4521,478
حجم معاملات27,1981,864,0501,891,248
تعداد معاملات761,7571,833

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به صگل1411 با قیمت 1،008،750 به میزان 5 درصد بوده است. بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته را صبا1401 با قیمت 774،352 و به میزان 5.5 درصد داشت.

بیشترین و کمترین ارزش معاملات نیز به‏ ترتیب مربوط به اخزا821 و مشیر9911 بود.

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 14 اردیبهشت ماه 1399

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

نمادقیمت پایانیتاریخ آخرین معاملهبازده سادهبازده معادل بانکیبازده تا سررسیدبازده تا سررسید با کسر کارمزدروز تا
سررسید
1اخزا715995,3011399/02/1417.2317.3218.7615.6511
2اخزا801968,7281399/02/1416.6016.4417.7417.3072
3اخزا802966,1661399/02/1416.3916.2217.4817.0879
4اخزا623956,0871399/02/1415.6715.4216.5516.27108
5اخزا803958,9981399/02/1415.6115.3816.5116.20101
6اخزا706970,7961399/02/1415.4615.3316.4616.0372
7اخزا806825,8281399/02/1416.5915.1516.2516.18465
8اخزا816715,4161399/02/1417.8615.1316.2216.19814
9اخزا817712,9341399/02/1417.8815.1216.2116.17823
10اخزا808796,8791399/02/1416.7915.0516.1416.08555
11اخزا624946,2261399/02/1415.3715.0416.1215.89136
12اخزا809785,8171399/02/1416.8615.0016.0816.03591
13اخزا805836,8911399/02/1416.3215.0016.0716.00437
14اخزا810781,9871399/02/1416.8814.9816.0516.00604
15اخزا807806,9481399/02/1416.6014.9816.0515.99527
16اخزا718825,6321399/02/1416.4014.9716.0415.98471
17اخزا804837,5051399/02/1416.2814.9716.0415.97436
18اخزا813741,0681399/02/1417.3314.9516.0215.98737
19اخزا721804,3901399/02/1416.5914.9416.0115.95536
20اخزا703936,2981399/02/1415.3314.9215.9915.80163
21اخزا811780,6481399/02/1416.8114.9115.9715.92611
22اخزا704902,4061399/02/1415.6014.9115.9715.85254
23اخزا818707,3521399/02/1417.6614.8715.9315.89856
24اخزا722836,3461399/02/1416.1614.8515.9015.83443
25اخزا720848,4851399/02/1416.0114.8315.8815.80408
26اخزا709963,5691399/02/1415.0014.8115.8615.5393
27اخزا814734,3241399/02/1417.2414.8115.8515.81767
28اخزا815729,6321399/02/1417.2314.7515.7915.75786
29اخزا713830,4741399/02/1416.0914.7315.7715.70464
30اخزا716845,0111399/02/1415.9014.6915.7215.65422

در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا715 با قیمت پایانی 995،301 ریال و به اندازه 17.32درصد داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

بیشترین ارزش معاملات در میان اسناد خزانه موجود نیز مربوط به اخزا821 بود.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.