اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 13 اردیبهشت ماه 1399

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 13 اردیبهشت ماه 1399
خلاصه اخبار

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روزهای معاملاتی گذشته تغییری نداشت، اما ارزش و حجم معاملات با افزایش 100 درصدی همراه بودند.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روزهای معاملاتی گذشته تغییری نداشت، اما ارزش و حجم معاملات با افزایش 100 درصدی همراه بودند.

بورسفرابورسکل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال)93,6781,126,1351,219,812
ارزش معاملات (میلیارد ریال)46.41,611.81,658
حجم معاملات47,5761,981,8052,029,381
تعداد معاملات781,4681,546

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به صینا205 با قیمت 970،324 به میزان 4 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته را مشهد0112 با قیمت 821،610 و به میزان 5 درصد داشت. بیشترین و کمترین ارزش معاملات نیز به‏ ترتیب مربوط به اخزا704 و مشیر9911 بود.

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 13 اردیبهشت ماه 1399

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

نمادقیمت پایانیتاریخ آخرین معاملهبازده سادهبازده معادل بانکیبازده تا سررسیدبازده تا سررسید با کسر کارمزدروز تا
سررسید
1اخزا623955,8061399/02/1315.6315.3716.5016.22109
2اخزا703934,6211399/02/1315.6615.2416.3516.16164
3اخزا801970,7081399/02/1315.3015.1716.2715.8473
4اخزا809783,8441399/02/1317.0315.1416.2316.18592
5اخزا816715,5281399/02/1317.8315.1016.1916.16815
6اخزا817713,0071399/02/1317.8515.1016.1916.15824
7اخزا803959,3611399/02/1315.3115.0916.1815.87102
8اخزا810780,8271399/02/1316.9615.0416.1316.08605
9اخزا818705,0091399/02/1317.8415.0016.0716.04857
10اخزا704901,7641399/02/1315.6514.9516.0215.90255
11اخزا718825,5771399/02/1316.3714.9516.0115.95472
12اخزا802968,3721399/02/1315.0914.9416.0115.6280
13اخزا807807,0731399/02/1316.5614.9416.0015.95528
14اخزا815726,7221399/02/1317.4614.9215.9815.94787
15اخزا716842,5011399/02/1316.1714.9215.9815.91423
16اخزا722835,4261399/02/1316.2314.9115.9715.90444
17اخزا811781,0071399/02/1316.7514.8615.9115.86612
18اخزا808798,9061399/02/1316.5514.8615.9115.86556
19اخزا721805,2631399/02/1316.4714.8415.8915.83537
20اخزا806829,1811399/02/1316.1714.7915.8415.77466
21اخزا813743,2861399/02/1317.1014.7815.8315.79738
22اخزا814734,8821399/02/1317.1714.7515.7915.75768
23اخزا624947,0751399/02/1315.0014.6815.7115.49137
24اخزا706971,6321399/02/1314.8014.6815.7115.2873
25اخزا713831,8041399/02/1315.9114.5715.5915.52465
26اخزا804841,3351399/02/1315.7914.5515.5615.49437
27اخزا819636,4581399/02/0318.1614.4815.4815.451149
28اخزا723801,8071399/02/1316.0514.4315.4315.37563
29اخزا720851,8751399/02/1315.5614.4315.4215.35409
30اخزا812779,3681399/02/1316.1714.3215.3015.25640

در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا623 با قیمت پایانی 955،806 ریال و به اندازه تقریبی 15.5 درصد داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

بیشترین ارزش معاملات در میان اسناد خزانه موجود نیز مربوط به اخزا704 بود.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.