اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 1 اردیبهشت ماه 1399

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 1 اردیبهشت ماه 1399
خلاصه اخبار

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار اوراق بدهی مشاهده می‌شود، ارزش و حجم معاملات نسبت به روز گذشته با افزایش 20 درصدی همراه بوده است.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روزهای معاملاتی گذشته تغییرات خاصی نداشت. ارزش و حجم معاملات نیز با افزایش 20 درصدی همراه بودند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار (میلیارد ریال) 85,132 1,083,893 1,169,025
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 88.2 1,196.7 1,285
حجم معاملات 91,525 1,486,132 1,577,657
تعداد معاملات 99 1,382 1,481

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به کیش1402 با قیمت 948،126 و به میزان تقریبی 5 درصد بوده است. بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته را افاد72 با قیمت 703،001 و به میزان 5 درصد داشت. بیشترین و کمترین ارزش معاملات نیز به‏ ترتیب مربوط به اخزا802 و شستا993 بود.

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 1 اردیبهشت ماه 1399

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

نماد قیمت پایانی تاریخ آخرین معامله بازده ساده بازده معادل بانکی بازده تا سررسید بازده تا سررسید با کسر کارمزد روز تا
سررسید
1 اخزا715 988,570 1399/02/01 18.35 18.38 20.01 18.64 24
2 اخزا802 957,635 1399/02/01 17.74 17.49 18.96 18.62 92
3 اخزا803 947,845 1399/02/01 17.77 17.43 18.89 18.61 114
4 اخزا706 960,973 1399/02/01 17.65 17.42 18.88 18.51 85
5 اخزا623 944,818 1399/02/01 17.76 17.39 18.85 18.58 121
6 اخزا801 961,460 1399/02/01 17.42 17.20 18.62 18.25 85
7 اخزا703 922,121 1399/02/01 17.62 17.03 18.42 18.25 176
8 اخزا624 933,879 1399/02/01 17.46 16.99 18.38 18.17 149
9 اخزا812 741,917 1399/02/01 19.50 16.85 18.22 18.17 652
10 اخزا815 693,888 1399/02/01 20.18 16.83 18.19 18.15 799
11 اخزا816 685,402 1399/02/01 20.28 16.81 18.17 18.13 827
12 اخزا817 682,637 1399/02/01 20.32 16.81 18.16 18.13 836
13 اخزا810 754,878 1399/02/01 19.24 16.78 18.13 18.08 617
14 اخزا811 752,741 1399/02/01 19.24 16.76 18.11 18.06 624
15 اخزا709 953,276 1399/02/01 17.04 16.75 18.10 17.80 106
16 اخزا809 759,900 1399/02/01 19.13 16.74 18.08 18.03 604
17 اخزا813 711,625 1399/02/01 19.75 16.69 18.03 17.99 750
18 اخزا721 779,990 1399/02/01 18.79 16.66 18.00 17.94 549
19 اخزا806 805,765 1399/02/01 18.45 16.64 17.97 17.90 478
20 اخزا808 773,722 1399/02/01 18.83 16.63 17.96 17.90 568
21 اخزا818 675,238 1399/02/01 20.22 16.63 17.95 17.92 869
22 اخزا814 703,152 1399/02/01 19.78 16.62 17.94 17.90 780
23 اخزا722 814,181 1399/02/01 18.31 16.60 17.93 17.86 456
24 اخزا704 886,817 1399/02/01 17.51 16.60 17.92 17.80 267
25 اخزا807 784,198 1399/02/01 18.64 16.58 17.89 17.84 540
26 اخزا718 805,187 1399/02/01 18.28 16.49 17.79 17.73 484
27 اخزا723 772,992 1399/02/01 18.67 16.49 17.79 17.74 575
28 اخزا804 818,267 1399/02/01 18.09 16.45 17.75 17.68 449
29 اخزا805 818,762 1399/02/01 17.99 16.37 17.65 17.58 450
30 اخزا713 809,722 1399/02/01 18.02 16.29 17.57 17.50 477

در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا715 با قیمت پایانی 988،570 ریال و به اندازه تقریبا 18.5 درصد داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

بیشترین ارزش معاملات در میان اسناد خزانه موجود نیز مربوط به اخزا802 بود.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.