اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 31 فروردین ماه 1399

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 31 فروردین ماه 1399
خلاصه اخبار

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به صگل411 با قیمت 1،000،000 و به میزان تقریبی 13.5 درصد بوده است.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار (میلیارد ریال) 85,080 1,082,813 1,167,893
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 8 1,060 1,068
حجم معاملات 9,055 1,314,674 1,323,729
تعداد معاملات 85 1,414 1,499

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار نسبت به روز معاملاتی گذشته 10 درصد افزایش داشت. اما ارزش و حجم معاملات با کاهش 30 درصدی همراه بودند.

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 1 اردیبهشت ماه 1399

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به صگل411 با قیمت 1،000،000 و به میزان تقریبی 13.5 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته را کیش1402 با قیمت 901،641 و به میزان تقریبا 5 درصد داشت. بیشترین و کمترین ارزش معاملات نیز به‏ترتیب مربوط به اخزا703 و شرق1400 بود.

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

نماد قیمت پایانی تاریخ آخرین معامله بازده ساده بازده معادل بانکی بازده تا سررسید بازده تا سررسید با کسر کارمزد روز تا
سررسید
1 اخزا715 986,791 1399/01/31 20.36 20.39 22.41 21.07 25
2 اخزا706 960,125 1399/01/31 17.83 17.60 19.09 18.72 86
3 اخزا801 960,182 1399/01/31 17.81 17.58 19.06 18.69 86
4 اخزا802 957,066 1399/01/31 17.80 17.54 19.02 18.68 93
5 اخزا803 947,249 1399/01/31 17.83 17.48 18.95 18.67 115
6 اخزا623 944,410 1399/01/31 17.76 17.38 18.83 18.57 122
7 اخزا805 809,570 1399/01/31 19.08 17.26 18.69 18.62 451
8 اخزا815 687,588 1399/01/31 20.76 17.23 18.66 18.62 800
9 اخزا624 932,683 1399/01/31 17.68 17.19 18.62 18.40 150
10 اخزا804 810,711 1399/01/31 18.98 17.18 18.60 18.53 450
11 اخزا813 704,355 1399/01/31 20.43 17.18 18.60 18.56 751
12 اخزا709 951,987 1399/01/31 17.37 17.06 18.46 18.17 107
13 اخزا807 778,625 1399/01/31 19.22 17.03 18.43 18.37 541
14 اخزا806 801,482 1399/01/31 18.91 17.02 18.41 18.34 479
15 اخزا816 682,094 1399/01/31 20.57 17.01 18.40 18.36 828
16 اخزا808 768,975 1399/01/31 19.31 17.00 18.39 18.33 569
17 اخزا723 767,101 1399/01/31 19.27 16.95 18.33 18.28 576
18 اخزا703 922,068 1399/01/31 17.53 16.95 18.33 18.15 177
19 اخزا812 740,498 1399/01/31 19.62 16.94 18.32 18.27 653
20 اخزا713 803,272 1399/01/31 18.74 16.88 18.25 18.18 478
21 اخزا814 699,242 1399/01/31 20.13 16.86 18.22 18.18 781
22 اخزا721 777,640 1399/01/31 19.01 16.84 18.20 18.14 550
23 اخزا718 801,259 1399/01/31 18.71 16.83 18.19 18.12 485
24 اخزا809 758,770 1399/01/31 19.21 16.80 18.15 18.10 605
25 اخزا810 754,655 1399/01/31 19.23 16.77 18.12 18.07 618
26 اخزا817 683,419 1399/01/31 20.22 16.73 18.08 18.04 837
27 اخزا818 673,497 1399/01/31 20.36 16.72 18.06 18.02 870

در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا715 با قیمت پایانی 986،791 ریال و به اندازه تقریبا 20.5 درصد داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

بیشترین ارزش معاملات در میان اسناد خزانه موجود نیز مربوط به اخزا703 بود.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.