اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/05/13

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/05/13
خلاصه اخبار

در این مطلب گزارش اوراق بدهی در تاریخ13 مرداد1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/05/13 به شرح ذیل میباشد.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر چندانی نداشته‏ است. ارزش و حجم معاملات نیز به ترتیب با افزایش قابل توجه 56 و 64 درصدی همراه بودند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 48,407 656,476 704,883
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 9 1,342 1,350
حجم معاملات 8,935 1,662,493 1,671,428
تعداد معاملات 60 1,155 1,215

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به شستا992 با قیمت  965،000 ریال و به میزان 4 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته را اروند10 با قیمت 910،000 ریال و به میزان تقریبی 3 درصد داشت.

بیشترین ارزش و حجم  معاملات نیز به‏ترتیب مربوط به اخزا707 و اخزا722 بود.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 شستا992 965,000 3.75
2 گندم2 920,000 1.10
3 اشاد3 999,000 0.78
4 اخزا606 969,000 0.46
5 اخزا610 939,972 0.24
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اروند10 910,000 -2.62
2 اروند05 933,229 -2.42
3 صایپا908 907,523 -1.33
4 اجاد22 935,004 -0.59
5 اشاد10 860,788 -0.5
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اخزا707 975,985 313.10
2 اخزا722 655,723 258.00
3 اخزا714 962,410 198.08
4 اخزا713 647,992 91.12
5 اخزا703 781,853 75.35
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا722 655,723 393,466
2 اخزا707 975,985 320,809
3 اخزا714 962,410 205,817
4 اخزا713 647,992 140,622
5 اخزا703 781,853 96,378

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا720 با قیمت پایانی 669،252 ریال و به اندازه تقریبا 22 درصد داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

بیشترین ارزش و حجم  معاملات نیز به‏ترتیب مربوط به اخزا707 و اخزا722 بود.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا720 669,252 1398/05/13 26.53% 21.75% 24.06% 24.01% 681
2 اخزا722 655,723 1398/05/13 26.80% 21.74% 24.04% 23.99% 716
3 اخزا713 647,992 1398/05/13 26.94% 21.71% 24.01% 23.96% 737
4 اخزا716 664,528 1398/05/13 26.55% 21.69% 23.98% 23.93% 695
5 اخزا723 613,092 1398/05/13 27.62% 21.60% 23.88% 23.84% 835
6 اخزا712 982,001 1398/04/30 11.53% 21.58% 23.84% 22.79% 59
7 اخزا703 781,853 1398/05/13 23.41% 20.83% 22.94% 22.86% 436
8 اخزا622 994,361 1398/05/13 20.70% 20.82% 22.93% 19.71% 11
9 اخزا624 797,400 1398/05/13 22.73% 20.43% 22.45% 22.37% 409
10 اخزا704 746,977 1398/05/13 23.50% 20.41% 22.44% 22.38% 527
11 اخزا623 810,670 1398/05/13 22.43% 20.33% 22.34% 22.25% 381
12 اخزا709 817,775 1398/05/13 22.28% 20.29% 22.28% 22.19% 366
13 اخزا706 827,406 1398/05/13 22.13% 20.27% 22.27% 22.17% 345
14 اخزا715 853,789 1398/05/08 20.98% 20.20% 22.18% 22.07% 299
15 اخزا715 853,789 1398/05/08 20.98% 20.20% 22.18% 22.07% 299
16 اخزا708 961,031 1398/05/12 20.00% 20.04% 21.99% 21.55% 75
17 اخزا604 947,698 1398/05/13 20.35% 19.97% 21.90% 21.58% 100
18 اخزا719 944,171 1398/05/13 20.36% 19.95% 21.87% 21.57% 107
19 اخزا707 975,985 1398/05/13 19.96% 19.88% 21.79% 21.08% 46
20 اخزا714 962,410 1398/05/13 20.08% 19.86% 21.77% 21.32% 72
21 اخزا613 919,777 1398/05/13 20.54% 19.85% 21.76% 21.56% 156
22 اخزا615 948,245 1398/05/13 20.12% 19.75% 21.64% 21.32% 100
23 اخزا612 906,763 1398/05/13 20.51% 19.68% 21.56% 21.38% 184
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.