اینفوگرافی / چند درصد مردم خواهان حذف یارانه ثروتمندان هستند؟

اینفوگرافی / چند درصد مردم خواهان حذف یارانه ثروتمندان هستند؟
خلاصه اخبار

به گزارش سیگنال به نقل از ایسنا، منبع داده‌ها: مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

به گزارش سیگنال به نقل از ایسنا،

منبع داده‌ها: مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران