ایران عضو کمیته راهبری شبکه استرداد دارایی‌های ناشی از جرایم فساد شد

ایران عضو کمیته راهبری شبکه استرداد دارایی‌های ناشی از جرایم فساد شد

به گزارش سیگنال به نقل از شبکه خبر، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

وزارت دادگستری، در نشست نمایندگان دولت‌های عضو شبکه منطقه‌ای استرداد دارایی‌های جرایم فساد در مناطق غرب آسیا و آسیای میانه که روز‌های 17 تا 19 نوامبر سال جاری میلادی (27 تا 29 آبان 99) برگزار شد، دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار به عضویت کمیته راهبری شبکه منطقه‌ای استرداد دارایی‌های جرایم فساد در منطقه غرب آسیا و آسیای مرکزی (ARIN-WCA) پذیرفته شد.

اهمیت عضویت در این کمیته راهبری از آن روست که وظیفه نظارت بر مدیریت شبکه را برعهده داشته و می‌تواند به منظور توجه به مسائل مختلف قانونگذاری و رویه‌ای دولت‌های عضو شبکه ناظر بر استرداد دارایی‌های ناشی از جرایم فساد، کارگروه‌های مختلفی را تشکیل دهد.

شبکه منطقه‌ای استرداد دارایی‌های جرایم فساد به عنوان یک شبکه استرداد دارایی‌های ناشی از جرایم فساد در مناطق غرب آسیا و آسیای میانه به دنبال اجلاس 24 و 25 آوریل 2018 میلادی دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر ملل متحد تشکیل شد و دارای ارتباطات مناسب در زمینه‌های استرداد دارایی‌های ناشی از جرایم فساد با دیگر شبکه‌های منطقه‌ای در سراسر دنیا است.