ایران در جمع دارندگان فناوری توربین

ایران در جمع دارندگان فناوری توربین

به گزارش سیگنال به نقل از شبکه خبر، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

مجری طرح‌های نیروگاهی سیکل ترکیبی برق حرارتی، از دستیابی متخصصان کشور به طراحی و ساخت توربین‌های گازی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی نسل کلاس F خبر داد.
آقای نصرالهی افزود: در نسل جدید (توربین‌های کلاس F) بازده توربین نزدیک به 40 درصد شده است و این اتفاق بزرگی برای کشور محسوب می‌شود.
به گفته مجری طرح‌های نیروگاهی سیکل ترکیبی برق حرارتی؛ این فرایند را به دست آوردیم که در قالب دانش فنی فناوری؛ صفر تا صد این توربین توسط گروه مپنا طراحی و ساخته شود.

ایران در جمع دارندگان فناوری توربین

به گزارش سیگنال به نقل از شبکه خبر، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

مجری طرح‌های نیروگاهی سیکل ترکیبی برق حرارتی، از دستیابی متخصصان کشور به طراحی و ساخت توربین‌های گازی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی نسل کلاس F خبر داد.
آقای نصرالهی افزود: در نسل جدید (توربین‌های کلاس F) بازده توربین نزدیک به 40 درصد شده است و این اتفاق بزرگی برای کشور محسوب می‌شود.
به گفته مجری طرح‌های نیروگاهی سیکل ترکیبی برق حرارتی؛ این فرایند را به دست آوردیم که در قالب دانش فنی فناوری؛ صفر تا صد این توربین توسط گروه مپنا طراحی و ساخته شود.
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
سه شنبه
30 دی 1399