اگهی عرضه ۴ پالایشگاه دولتی در بورس منتشر شد

اگهی عرضه ۴ پالایشگاه دولتی در بورس منتشر شد
خلاصه اخبار

به گزارش سیگنال به نقل از فارس، سید جعفر سبحانی در گفت‌وگو ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های بزرگ گفت: بر اساس مصوبه هیات واگذاری در ۴ خرداد ۹۸ باقیمانده سهام دولت در ۱۸ شرکت شامل ۶ پالایشگاه لاوان، تبریز، بندرعباس، تهران، اصفهان و شیراز، بانک‌های تجارت و […]

به گزارش سیگنال به نقل از فارس، سید جعفر سبحانی در گفت‌وگو ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های بزرگ گفت: بر اساس مصوبه هیات واگذاری در ۴ خرداد ۹۸ باقیمانده سهام دولت در ۱۸ شرکت شامل ۶ پالایشگاه لاوان، تبریز، بندرعباس، تهران، اصفهان و شیراز، بانک‌های تجارت و ملت و صادرات، دو خودروسازی ایران خودرو و سایپا، دو بیمه البرز و بیمه اتکایی امین، هلدینگ خلیج فارس، فولاد مبارکه، کشت و صنعت پارس و شرکت سرمایه‌گذاری ملی از طریق بورس اوراق بهادار و فرابورس واگذار می‌شود.

وی ارزش پایه بقیه سهام دولت در این ۱۸ شرکت را ۵۲ هزار میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان عنوان کرد و گفت: طبق مصوبه هیات واگذاری سهام این شرکت‌ها به صورت بلوکی، یکجا و نقدی واگذار می‌شود.

مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: تاکنون دو نوبت آگهی برای واگذاری سهام دو پالایشگاه به علاوه یک شرکت بیمه‌ای منتشر شده است. همچنین در مرحله بعد آگهی عرضه ۴ پالایشگاه منتشر شد، همچنین ۷ شرکت از ۱۸ شرکت یادشده شرایط عرضه آنها مانند بیمه البرز فراهم شده که باقیمانده سهام دولت در این شرکت به میزان ۱۷.۳۴ درصد با قیمت پایه ۱۱۰ میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان طی مزایده‌ای در تاریخ ۲۲ تیرماه ۹۸ در بورس واگذار خواهد شد.

سبحانی افزود: علاوه بر این ۶ پالایشگاه دیگر شرایط واگذاری‌شان فراهم شده که سهم دولت در هر یک از این پالایشگاه‌ها ۲۰ درصد است و این پالایشگاه‌ها شامل پالایشگاه اصفهان، بندرعباس، تبریز، لاوان، تهران هستند.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌پالایشگاه لاوان از طریق فرابورس به مبلغ پایه ۶۶۰ میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان در ۲۵ تیرماه از طریق مزایده در فرابورس و شرکت بیمه البرز از طریق بورس واگذار می‌شود. همچنین پالایشگاه نفت شیراز ۲۴ تیرماه در فرابورس و به قیمت پایه ۷۳۰ میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان به صورت نقد یکجا و بلوکی واگذار می‌شود.

به گفته سبحانی پالایشگاه نفت اصفهان به قیمت پایه ۴۸۰۰ میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان در ۹ مرداد سال جاری از طریق بورس اوراق بهادار تهران واگذار می‌شود. پالایشگاه بندرعباس به قیمت پایه ۴۷۰۰ میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان از طریق بورس، پالایشگاه تبریز به قیمت پایه ۲۱۰۰ میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان از طریق بورس عرضه می‌شود که تاریخ عرضه این شرکت را به بورس اعلام کرده‌ایم، اما هنوز بورس آن را اعلان نکرده است. همچنین پالایشگاه نفت تهران به قیمت پایه ۴۰۰۰ میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان در ۹ مردادماه از طریق بورس واگذار می‌شود.

وی گفت: آگهی فروش این پالایشگاه‌های دولتی را ۱۰ روز قبل به بورس اعلام کرده‌ایم.

به گفته سبحانی واگذاری باقیمانده سهام دولت در ۶ شرکت پالایشی و ۲ شرکت بیمه‌ای آماده عرضه سهام است و بقیه ۱۱ شرکت دولتی پس از تعیین وضعیت، نحوه واگذاری آنها به مرور اعلام می‌شود.

* هیات عالی واگذاری مرجع تعیین نحوه واگذاری

مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این پرسش که حال که دولت می‌خواهد سهام خود را واگذار کند، چرا به مردم واگذار نمی‌شود و به صورت بلوکی عرضه می‌شود، گفت: هیات واگذاری که دارای ۴ عضو رسمی صاحب‌ رای شامل وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون و ۵ نفر دیگر شامل ۲ نماینده ناظر از مجلس بدون حق رای، وزیر ذی‌ربط، رئیس سازمان و برنامه و بودجه تشکیل شده است که قانون‌گذار، هیات واگذاری را مرجع تصمیم‌گیری در مورد نحوه واگذاری سهام دولت در این شرکت‌ها دانسته است که طبق مصوبه این هیات واگذاری سهام دولت در این شرکت‌ها به صورت نقد، یکجا و بلوکی عرضه می‌شود که البته معلوم نیست تا روز عرضه این شرکت‌ها در بورس یا فرابورس چه اتفاقی می‌افتد که اگر با موفقیت انجام شد که مراد حاصل است، وگرنه اگر مشتری نباشد، هیات واگذاری مجددا در مورد نحوه واگذاری تصمیم‌گیری می‌کند.