“اوره” در صدر تولید محصولات پتروشیمی خراسان

“اوره” در صدر تولید محصولات پتروشیمی خراسان
خلاصه اخبار

شرکت پتروشیمی خراسان در دوره یک ماهه منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۷، معادل یک هزار و ۱۶ میلیارد و ۶۲۸ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رساند و “اوره صنعتی” در صدر فروش این دوره قرار گرفت.

به گزارش سیگنال به نقل از سنا، شرکت پتروشیمی خراسان با سرمایه یک هزار و ۷۸۹ میلیارد و ۹۱۲ میلیون ریال، گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به پایان اسفند ۹۷ را منتشر کرد.

شرکت پتروشیمی خراسان در دوره یک ماهه منتهی به پایان اسفند ماه سال ۹۷، یک هزار و ۱۶ میلیارد و ۶۲۸ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است.

بررسی آمار تولید و فروش این شرکت نشان می دهد در این دوره “اوره” با تولید ۵۰ هزار و ۹۱ تن در صدر بیشترین تولید محصولات در بین محصولات پتروشیمی خراسان قرار داشته است. در این دوره یک ماهه، “اوره صنعتی” با فروش ۳۱ هزار و ۵۷۵ تن در صدر فروش های اسفند ماه “خراسان” قرار گرفت.

شرکت پتروشیمی خراسان از ابتدای سال ۹۷ تا پایان اسفند ماه این سال، معادل ۸ هزار و ۷۴۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال محصول به فروش رسانده است که بیشترین فروش برای “اوره صنعتی” به تعداد ۳۰۴ هزار و ۲۸۶ تن بوده است.

منبع: سنا