انجام نخستین عرضه اولیه سال 98 در بورس تهران: کشف قیمت 2200 ریالی هر سهم سرمایه گذاری صدر تامین

انجام نخستین عرضه اولیه سال 98 در بورس تهران: کشف قیمت 2200 ریالی هر سهم سرمایه گذاری صدر تامین
خلاصه اخبار

امروز دوشنبه مورخ 9 اردیبهشت ماه، تعداد دو میلیارد سهم معادل 10 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری صدر تامین با نماد(تاصیکو) به روش ثبت سفارش در بورس تهران عرضه اولیه و کشف قیمت شد.

به گزارش سیگنال به نقل از روابط عمومی بورس تهران، امروز دو شنبه مورخ 9 اردیبهشت ماه 98، تعداد دو میلیارد سهم معادل 10 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری صدر تامین با نماد(تاصیکو) به روش ثبت سفارش به قیمت هر سهم 2200 ریال در بورس تهران کشف قیمت و معامله شد.

همچنین با عرضه اولیه این شرکت در بورس تهران تعداد شرکت های فعال در بورس به 327 شرکت رسید و به ارزش بازار 44000 میلیارد ریال افزوده شد.

انجام نخستین عرضه اولیه سال 98 در بورس تهران: کشف قیمت 2200 ریالی هر سهم سرمایه گذاری صدر تامینشایان ذکر است روز دوشنبه مورخ 09 / 02 / 1398 تعداد دو میلیارد سهم معادل 10 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به عنوان پانصدوسی و دومین شرکت پذیرفته شده برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش “استخراج کانه های فلزی” و گروه و طبقه ” استخراج سایر کانه های فلزی ” در فهرست نرخ‌های بازار دوم و در نماد “تاصیکو” به شیوه ثبت سفارش کشف قیمت و عرضه اولیه شد.

برچسب‌ها