انتشار طرح تبدیل حواله‌های دنا پلاس اتوماتیک به سایر محصولات – آذر 99 + جدول

انتشار طرح تبدیل حواله‌های دنا پلاس اتوماتیک به سایر محصولات – آذر 99 + جدول

به گزارش سیگنال به نقل از خودرو،

 

گروه صنعتی ایران خودرو برای مشتریانی که حواله دنا پلاس اتوماتیک توربو در اختیار داشته، محصولات جایگزین معرفی کرده است.

ایران خودرو طی گزارشی که دیروز بر روی سایت CAR.IR قرار گرفت تحت عنوان «ایران‌ خودرو بالاترین سهم تولید خودرو در کشور ، برگشت هایما و 2008 به خط تولید» رشد تولید در 8 ماه گذشته از سال 99 داشت و همچنین در آمار تولید آبان ماه این شرکت تعدادی دنا پلاس توربو اتوماتیک دیده می شود . حالا که شرکت امکان تولید و تحویل این خودرو را دارد و همچنین اینکه این خودرو تفاوت قیمت قابل ملاحظه ای بین قیمت کارخانه و بازار دارد ، چرا متقاضیانی که برای این خودرو ثبت نام انجام دادند تقاضای تبدیل به سایر محصولات را دارند کمی عجیب به نظر می رسد .

طی بخشنامه ذکرشده، 2 محصول به عنوان جایگزین به مشتریان این محصول معرفی شده و تحویل این خودروها حداکثر 30 روز می باشد.

 تاکید میگردد امکان تولید و تحویل دنا پلاس اتوماتیک توربو بر اساس تعهدات فراهم می باشد و این شرایط فقط در صورت درخواست مشتریان محترم به ایشان اعلام گردد.

” زمان و تاریخ فعالسازی : ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 99.09.10 “

1-شرایط تبدیل جدول ذیل صرفا برای تعهدات دنا پلاس توربو اتوماتیک دعوتنامه دار” می باشند.
2-لازم به یادآوری است که طبق ضوابط و دستورالعمل های موجود، محاسبه سود مشارکت تعهدات پیش فروش و جریمه تاخیرطبق قرارداد بطور مکانیزه محاسبه خواهد شد .
3-لازم است بعد از انجام تبدیل حتما تامین اعتبار و قیمت گذاری مجدد صورت پذیرد تا مابه التفاوت نهایی با صحت و اطمینان بیشتری توسط سیستم محاسبه گردد.
4-تکمیل فرم تبدیل قبل ازتبدیل سیتریکسی توسط مشتریان الزامی می باشد.
5-شرکت ایران خودرو مجاز است در صورت تکمیل ظرفیت،نسبت به قطع شرایط تبدیل اقدام نماید.
6-مجددا تاکید می شود به هیچ عنوان امکان ارائه خدمت به طور مستقیم در معاونت فروش با مراجعه مشتری وجود ندارد.

جدول شرایط اختیاری تهعدات دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک
کد خودرو مبدا شرح خودرو مبدا موعد تحویل کد خودرو مقصد شرح خودرو مقصد برنامه فروش موعد تحویل
707 دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک تعهدات دعوتنامه دار تیرماه 99 70408 دنا پلاس توربو شارژ دستی ( سفید-مشکی-خاکستری ) 99835 30 روزه
28708 پارس TU5 اتوماتیک (محدود) (سفید) 99836

 

انتشار طرح تبدیل حواله‌های دنا پلاس اتوماتیک به سایر محصولات – آذر 99 + جدول

انتشار طرح تبدیل حواله‌های دنا پلاس اتوماتیک به سایر محصولات – آذر 99 + جدول

به گزارش سیگنال به نقل از خودرو،

 

گروه صنعتی ایران خودرو برای مشتریانی که حواله دنا پلاس اتوماتیک توربو در اختیار داشته، محصولات جایگزین معرفی کرده است.

ایران خودرو طی گزارشی که دیروز بر روی سایت CAR.IR قرار گرفت تحت عنوان «ایران‌ خودرو بالاترین سهم تولید خودرو در کشور ، برگشت هایما و 2008 به خط تولید» رشد تولید در 8 ماه گذشته از سال 99 داشت و همچنین در آمار تولید آبان ماه این شرکت تعدادی دنا پلاس توربو اتوماتیک دیده می شود . حالا که شرکت امکان تولید و تحویل این خودرو را دارد و همچنین اینکه این خودرو تفاوت قیمت قابل ملاحظه ای بین قیمت کارخانه و بازار دارد ، چرا متقاضیانی که برای این خودرو ثبت نام انجام دادند تقاضای تبدیل به سایر محصولات را دارند کمی عجیب به نظر می رسد .

طی بخشنامه ذکرشده، 2 محصول به عنوان جایگزین به مشتریان این محصول معرفی شده و تحویل این خودروها حداکثر 30 روز می باشد.

 تاکید میگردد امکان تولید و تحویل دنا پلاس اتوماتیک توربو بر اساس تعهدات فراهم می باشد و این شرایط فقط در صورت درخواست مشتریان محترم به ایشان اعلام گردد.

” زمان و تاریخ فعالسازی : ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 99.09.10 “

1-شرایط تبدیل جدول ذیل صرفا برای تعهدات دنا پلاس توربو اتوماتیک دعوتنامه دار” می باشند.
2-لازم به یادآوری است که طبق ضوابط و دستورالعمل های موجود، محاسبه سود مشارکت تعهدات پیش فروش و جریمه تاخیرطبق قرارداد بطور مکانیزه محاسبه خواهد شد .
3-لازم است بعد از انجام تبدیل حتما تامین اعتبار و قیمت گذاری مجدد صورت پذیرد تا مابه التفاوت نهایی با صحت و اطمینان بیشتری توسط سیستم محاسبه گردد.
4-تکمیل فرم تبدیل قبل ازتبدیل سیتریکسی توسط مشتریان الزامی می باشد.
5-شرکت ایران خودرو مجاز است در صورت تکمیل ظرفیت،نسبت به قطع شرایط تبدیل اقدام نماید.
6-مجددا تاکید می شود به هیچ عنوان امکان ارائه خدمت به طور مستقیم در معاونت فروش با مراجعه مشتری وجود ندارد.

جدول شرایط اختیاری تهعدات دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک
کد خودرو مبدا شرح خودرو مبدا موعد تحویل کد خودرو مقصد شرح خودرو مقصد برنامه فروش موعد تحویل
707 دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک تعهدات دعوتنامه دار تیرماه 99 70408 دنا پلاس توربو شارژ دستی ( سفید-مشکی-خاکستری ) 99835 30 روزه
28708 پارس TU5 اتوماتیک (محدود) (سفید) 99836

 

انتشار طرح تبدیل حواله‌های دنا پلاس اتوماتیک به سایر محصولات – آذر 99 + جدول

به گزارش سیگنال به نقل از خودرو،

 

گروه صنعتی ایران خودرو برای مشتریانی که حواله دنا پلاس اتوماتیک توربو در اختیار داشته، محصولات جایگزین معرفی کرده است.

ایران خودرو طی گزارشی که دیروز بر روی سایت CAR.IR قرار گرفت تحت عنوان «ایران‌ خودرو بالاترین سهم تولید خودرو در کشور ، برگشت هایما و 2008 به خط تولید» رشد تولید در 8 ماه گذشته از سال 99 داشت و همچنین در آمار تولید آبان ماه این شرکت تعدادی دنا پلاس توربو اتوماتیک دیده می شود . حالا که شرکت امکان تولید و تحویل این خودرو را دارد و همچنین اینکه این خودرو تفاوت قیمت قابل ملاحظه ای بین قیمت کارخانه و بازار دارد ، چرا متقاضیانی که برای این خودرو ثبت نام انجام دادند تقاضای تبدیل به سایر محصولات را دارند کمی عجیب به نظر می رسد .

طی بخشنامه ذکرشده، 2 محصول به عنوان جایگزین به مشتریان این محصول معرفی شده و تحویل این خودروها حداکثر 30 روز می باشد.

 تاکید میگردد امکان تولید و تحویل دنا پلاس اتوماتیک توربو بر اساس تعهدات فراهم می باشد و این شرایط فقط در صورت درخواست مشتریان محترم به ایشان اعلام گردد.

” زمان و تاریخ فعالسازی : ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 99.09.10 “

1-شرایط تبدیل جدول ذیل صرفا برای تعهدات دنا پلاس توربو اتوماتیک دعوتنامه دار” می باشند.
2-لازم به یادآوری است که طبق ضوابط و دستورالعمل های موجود، محاسبه سود مشارکت تعهدات پیش فروش و جریمه تاخیرطبق قرارداد بطور مکانیزه محاسبه خواهد شد .
3-لازم است بعد از انجام تبدیل حتما تامین اعتبار و قیمت گذاری مجدد صورت پذیرد تا مابه التفاوت نهایی با صحت و اطمینان بیشتری توسط سیستم محاسبه گردد.
4-تکمیل فرم تبدیل قبل ازتبدیل سیتریکسی توسط مشتریان الزامی می باشد.
5-شرکت ایران خودرو مجاز است در صورت تکمیل ظرفیت،نسبت به قطع شرایط تبدیل اقدام نماید.
6-مجددا تاکید می شود به هیچ عنوان امکان ارائه خدمت به طور مستقیم در معاونت فروش با مراجعه مشتری وجود ندارد.

جدول شرایط اختیاری تهعدات دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک
کد خودرو مبدا شرح خودرو مبدا موعد تحویل کد خودرو مقصد شرح خودرو مقصد برنامه فروش موعد تحویل
707 دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک تعهدات دعوتنامه دار تیرماه 99 70408 دنا پلاس توربو شارژ دستی ( سفید-مشکی-خاکستری ) 99835 30 روزه
28708 پارس TU5 اتوماتیک (محدود) (سفید) 99836

 

انتشار طرح تبدیل حواله‌های دنا پلاس اتوماتیک به سایر محصولات – آذر 99 + جدول

انتشار طرح تبدیل حواله‌های دنا پلاس اتوماتیک به سایر محصولات – آذر 99 + جدول

به گزارش سیگنال به نقل از خودرو،

 

گروه صنعتی ایران خودرو برای مشتریانی که حواله دنا پلاس اتوماتیک توربو در اختیار داشته، محصولات جایگزین معرفی کرده است.

ایران خودرو طی گزارشی که دیروز بر روی سایت CAR.IR قرار گرفت تحت عنوان «ایران‌ خودرو بالاترین سهم تولید خودرو در کشور ، برگشت هایما و 2008 به خط تولید» رشد تولید در 8 ماه گذشته از سال 99 داشت و همچنین در آمار تولید آبان ماه این شرکت تعدادی دنا پلاس توربو اتوماتیک دیده می شود . حالا که شرکت امکان تولید و تحویل این خودرو را دارد و همچنین اینکه این خودرو تفاوت قیمت قابل ملاحظه ای بین قیمت کارخانه و بازار دارد ، چرا متقاضیانی که برای این خودرو ثبت نام انجام دادند تقاضای تبدیل به سایر محصولات را دارند کمی عجیب به نظر می رسد .

طی بخشنامه ذکرشده، 2 محصول به عنوان جایگزین به مشتریان این محصول معرفی شده و تحویل این خودروها حداکثر 30 روز می باشد.

 تاکید میگردد امکان تولید و تحویل دنا پلاس اتوماتیک توربو بر اساس تعهدات فراهم می باشد و این شرایط فقط در صورت درخواست مشتریان محترم به ایشان اعلام گردد.

” زمان و تاریخ فعالسازی : ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 99.09.10 “

1-شرایط تبدیل جدول ذیل صرفا برای تعهدات دنا پلاس توربو اتوماتیک دعوتنامه دار” می باشند.
2-لازم به یادآوری است که طبق ضوابط و دستورالعمل های موجود، محاسبه سود مشارکت تعهدات پیش فروش و جریمه تاخیرطبق قرارداد بطور مکانیزه محاسبه خواهد شد .
3-لازم است بعد از انجام تبدیل حتما تامین اعتبار و قیمت گذاری مجدد صورت پذیرد تا مابه التفاوت نهایی با صحت و اطمینان بیشتری توسط سیستم محاسبه گردد.
4-تکمیل فرم تبدیل قبل ازتبدیل سیتریکسی توسط مشتریان الزامی می باشد.
5-شرکت ایران خودرو مجاز است در صورت تکمیل ظرفیت،نسبت به قطع شرایط تبدیل اقدام نماید.
6-مجددا تاکید می شود به هیچ عنوان امکان ارائه خدمت به طور مستقیم در معاونت فروش با مراجعه مشتری وجود ندارد.

جدول شرایط اختیاری تهعدات دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک
کد خودرو مبدا شرح خودرو مبدا موعد تحویل کد خودرو مقصد شرح خودرو مقصد برنامه فروش موعد تحویل
707 دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک تعهدات دعوتنامه دار تیرماه 99 70408 دنا پلاس توربو شارژ دستی ( سفید-مشکی-خاکستری ) 99835 30 روزه
28708 پارس TU5 اتوماتیک (محدود) (سفید) 99836

 

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
جمعه
3 بهمن 1399