امکان تمدید و ویرایش ثبت سفارش گروه‌های کالایی جدید

امکان تمدید و ویرایش ثبت سفارش گروه‌های کالایی جدید
خلاصه اخبار

امکان تمدید و ویرایش ثبت‌سفارش‌های گروه‌های کالایی جدید مربوط به ۵۵۰ ردیف تعرفه، با ابلاغ به گمرکات اجرایی فراهم شد.

به گزارش سیگنال به نقل از ایبنا، گمرک ایران در بخشنامه‌ای به کلیه گمرکات اجرایی اعلام کرد که ثبت‌سفارش‌های بانکی که تا تاریخ هشتم اردیبهشت سال جاری تامین ارز شده و ثبت‌سفارش‌های بدون انتقال ارز از محل ماده ۳۸ چنانچه بارنامه و یا قبض انبار آنها قبل از این تاریخ باشد، امکان تمدید و ویرایش ثبت‌سفارش داشته و پس از انجام تشریفات گمرکی امکان ترخیص را خواهند داشت.

بر این اساس وجود قبض انبار و بارنامه برای ثبت سفارشات بانکی که تامین ارز نشده باشند، ملاک عمل نبوده و تبدیل ثبت سفارش‌های بانکی نیز به صورت بدون انتقال ارز امکان‌پذیر نیست.

این بخشنامه صرفا مختص ردیف تعرفه‌هایی است که در تغییر اخیر گروه کالایی به گروه ۴ تغییر یافته‌اند و شامل ردیف‌هایی که قبل از بخشنامه ۹۸.۳۳۹۵۶۱ گروه ۴ اعلام شده بودند نمی‌شود.

امکان تمدید و ویرایش ثبت سفارش گروه‌های کالایی جدید
امکان تمدید و ویرایش ثبت سفارش گروه‌های کالایی جدید