افزایش 71 هزار بیکار جدید طی یک‌ سال اخیر

افزایش 71 هزار بیکار جدید طی یک‌ سال اخیر
خلاصه اخبار

مطابق با آمارهای رسمی طی این یک‌سال 680‌ هزار نفر به بازار کار اضافه ، اما با این حال تنها 609 هزار شغل ایجاد شده است. یعنی طی این یک‌سال 71 هزار نفر به جمعیت بیکار کشور اضافه شده است.

به گزارش سیگنال، عیسی منصوری،معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار درباره برنامه های اشتغالی گفته است: در بخش اشتغال آنچه هدف‌گذاری کردیم، بیش از یک میلیون شغل است، اما بر خلاف برنامه ریزی، طی یک‌سال گذشته شاهد افزایش 30 هزار نفری تعداد بیکاران هستیم.

این در حالی است که محاسبات خبرنگار تعادل از داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد، رقم بیکاران جدید 71 هزار نفر است. آمارها نشان می‌دهد که از پاییز سال 96 تا مدت مشابه امسال (پاییز 97)  به تعداد 680 هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده است.
از سوی دیگر تعداد شاغلین هم در این مدت از 23 میلیون و 313 نفر به 23 میلیون و 922 هزار رسیده، یعنی 608 هزار و 607 شغل جدید طی این مدت ساخته شده است.  بنابراین مطابق با آمارهای رسمی طی این یک‌سال 680‌ هزار نفر به بازار کار اضافه ، اما با این حال تنها 609 هزار شغل ایجاد شده است. یعنی طی این یک‌سال 71 هزار نفر به جمعیت بیکار کشور اضافه شده است. البته این بدون احتساب با جمعیت بیکاران انباشت شده سابق است.