افزایش ۷۰ درصدی فروش «دکیمی» در اولین ماه پاییز

افزایش ۷۰ درصدی فروش «دکیمی» در اولین ماه پاییز
به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛  شرکت صنعتی کیمیدارو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان مهر معادل 255,222 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 69% افزایش داشته است.

«دکیمی» با سرمایه ثبت شده 576,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 975,376 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 25% رشد داشته است.