افزایش ۵۰ درصدی درآمد زکشت در مهرماه

افزایش ۵۰ درصدی درآمد زکشت در مهرماه
به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛  شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 معادل 84,377 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 50% افزایش داشته است.

«زکشت» با سرمایه ثبت شده 300,000 میلیون ریال طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 539,803 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 39% رشد داشته است.