افزایش هنگفت نرخ‌ها هم کمکی به این شرکت نکرد

افزایش هنگفت نرخ‌ها هم کمکی به این شرکت نکرد
خلاصه اخبار

علیرغم آنکه افزایش بیش از 50 درصدی محصولات این شرکت در سال مالی 1397، می‌توانست منجر به افزایش چشمگیر سودآوری این شرکت شود، کاهش بیش از 230.000 متری و 30 درصدی تولیدات این شرکت عاملی جهت عدم تحقق این اتفاق بود.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس نیوز، علیرغم آنکه افزایش بیش از 50 درصدی محصولات این شرکت در سال مالی 1397، می‌توانست منجر به افزایش چشمگیر سودآوری این شرکت شود، کاهش بیش از 230.000 متری و 30 درصدی تولیدات این شرکت عاملی جهت عدم تحقق این اتفاق بود.

افزایش هنگفت نرخ‌ها هم کمکی به این شرکت نکرد

درآمدهای بیش از 174 میلیارد ریالی عملکرد سال مالی 1397 این شرکت در شرایطی رشد 15 درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد که رشد بهای تمام شده بیش از 16 درصدی، تا حدود زیادی این افزایش درآمد را خنثی کرده است.

افزایش هنگفت نرخ‌ها هم کمکی به این شرکت نکرد

همانگونه که در جدول نیز ملاحظه می‌شود، علیرغم آنکه افزایش بیش از 50 درصدی محصولات این شرکت در سال مالی 1397، می‌توانست منجر به افزایش چشمگیر سودآوری این شرکت شود، کاهش بیش از 230.000 متری و 30 درصدی تولیدات این شرکت عاملی جهت عدم تحقق این اتفاق بود.

منبع: boursenews.ir

برچسب‌ها