افزایش نرخ بهره اروپا باز هم عقب افتاد

افزایش نرخ بهره اروپا باز هم عقب افتاد
خلاصه اخبار

انتظار سرمایه‌گذاران برای افزایش نرخ بهره در اروپا با توجه به شرایط فعلی اقتصادی در منطقه یورو به اواخر سال ۲۰۲۰ میلادی تغییر یافت؛ ضمن اینکه بانک اروپا وام‌های ارزان را به بانک‌ها پیشنهاد کرد.

به گزارش سیگنال به نقل از ایبِنا ، به دنبال نشانه ای مبنی بر اینکه بانک مرکزی اروپا به دنبال حفظ نرخ بهره پایین برای یک دوه بلندتر از حد انتظار خود است، باعث شد تا انتظار سرمایه گذاران نسبت به افزایش نرخ بهره در منطقه یور از اواسط سال ۲۰۲۰ میلادی به اواخر سال ۲۰۲۰ میلادی کشیده شود.  

همچنین بدبینی نسبت به اینکه بانک مرکزی اروپا قادر به احیاء نرخ تورم به هدف از پیش تعیین شده تقریبا دو درصدی خود نیست، وجود دارد. بانک مرکزی اروپا افزایش نرخ بهره را تا سال ۲۰۲۰ میلادی به تعلیق درآورده و پیش بینی خود از رشد اقتصادی و تورم را کاهش داده است. نرخ تورم اروپا ۱.۴۵ درصد گزارش شده که انتظار می رود به بیش از ۱.۵ درصد برسد.

در عین حال، بانک مرکزی اروپا برای حمایت از رشد اقتصادی این منطقه به بانک ها یکسری وام های ارزان را پیشنهاد کرده است. این در حالی است که سرمایه گذاران اعتقادی به توانایی بانک مرکزی اروپا برای رسیدن به اهداف خود و نیز افزایش بیشتر نرخ بهره در آینده را ندارند.

بر همین اساس، قبل از جلسه چند روز پیش بانک مرکزی اروپا انتظار برای اولین افزایش نرخ بهره در حدود اواسط سال ۲۰۲۰ میلادی بود که اکنون به دسامبر ۲۰۲۰ میلادی تغییر یافته است. پیش از این در چند ماه پیش انتظار افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا در اواسط سال ۲۰۱۹ میلادی بود و اکنون سرمایه گذاران جهانی به دلیل آمار ضعیف اقتصادی و نگرانی ها در مورد ریسک ها از جنگ های تجاری و برگزیت برآورد خود را از افزایش نرخ بهره به اواخر سال ۲۰۲۰ میلادی تغییر داده اند.

بر پایه این گزارش، ماریو دراگی رییس بانک مرکزی اروپا بعداز آمار ضعیف اقتصادی در منطقه یورو با بسته های محرکی بزرگ غیر منتظره به دنبال پایین نگه داشتن نرخ بهره است.