افزایش قیمت سنگ‌ آهن در سومین هفته متوالی (8 دی ماه)

افزایش قیمت سنگ‌ آهن در سومین هفته متوالی (8 دی ماه)
خلاصه اخبار

200درصد افزایش سرمایه “حسینا” تصویب شدجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا( سهامی عام ) با موضوع افزایش سرمایه رأس ساعت15:00 روز چهارشنبه مورخ 1395.08.05 درمحل قانونی شرکت با حضور بیش از 82 درصد سهامداران برگزار شد. به گزارش سیگنال به نقل از بورس نیوز، جلسه مجمع عمومی فوق العاده […]

200درصد افزایش سرمایه “حسینا” تصویب شدجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا( سهامی عام ) با موضوع افزایش سرمایه رأس ساعت15:00 روز چهارشنبه مورخ 1395.08.05 درمحل قانونی شرکت با حضور بیش از 82 درصد سهامداران برگزار شد.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس نیوز، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا( سهامی عام ) با موضوع افزایش سرمایه رأس ساعت15:00 روز چهارشنبه مورخ 1395.08.05 درمحل قانونی شرکت با حضور بیش از 82 درصد سهامداران برگزار شد.
ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای بیگدلی به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان فخرایی و بختیاری و به دبیری آقای رمضانی تشکیل شد.
همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند.
مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط مدیر عامل محترم ، جناب آقای دلگشایی و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.
· ٢٠٠ درصد افزایش سرمایه از مبلغ 167.000 میلیون ریال به 500.000 میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدي سهامداران به منظور اجراي طرح توسعه شرکت

برچسب‌ها